Afstand bewaren, hygiëne en mondmaskers, ook onderweg

Ook tijdens verplaatsingen zijn de afstands- en hygiënemaatregelen van toepassing. Als u zich met meer dan één persoon verplaatst, moet u een minimumafstand van 1,5 meter tot elke andere persoon kunnen aanhouden, ook in voertuigen (eigen wagen, taxi, carpoolen, vrachtwagen, ...). De afstandsregeling is niet van toepassing op gezinnen en andere bubbels (leefgroepen,...) en die ene persoon waarmee u nauw contact mag hebben (knuffelcontact).

Het aantal personen dat kan worden vervoerd, varieert dus afhankelijk van het type voertuig. Het dragen van een mondmasker wordt wel sterk aanbevolen. Het is aangeraden het voertuig regelmatig te verluchten en te reinigen.

Het dragen van een mondmasker op het openbaar vervoer (trein, tram, bus of metro) en georganiseerd vervoer (private bus, autocar) is verplicht vanaf 12 jaar. De verplichting geldt al vanaf het betreden van het station of de halte. Op de website van De Lijn vindt u meer info over de coronamaatregelen en de aangepaste dienstregeling van De Lijn ((opent in nieuw venster)).

Daarnaast is het dragen van een mondmasker verplicht ((opent in nieuw venster)) op verschillende publiek toegankelijke plaatsen. Gemeenten kunnen zelf beslissen om het dragen van een mondmasker te verplichten op andere plaatsen.

Op de website van de federale overheid vindt u meer informatie over verplaatsingen en reizen ((opent in nieuw venster)), alsook tips om de verspreiding van virussen tegen te gaan ((opent in nieuw venster)).

Reizen naar het buitenland

Het reisverbod voor niet-essentiële reizen binnen de Europese Unie vervalt vanaf 19 april. Voor reizen buiten de Europese Unie blijven de Europese regels van toepassing. Er blijft een negatief reisadvies gelden voor alle niet-essentiële reizen van en naar een rode zone ((opent in nieuw venster)).

Wie voor meer dan 48 uur in het buitenland of in België verblijft, moet het Passenger Locator Form ((opent in nieuw venster)) invullen (er bestaat ook een papieren versie (PDF bestand opent in nieuw venster)). Dit formulier moet ingevuld worden door:

 • iedereen die met het vliegtuig of per boot naar België reist (ongeacht de duur van het verblijf),
 • iedereen die van buiten de Europese Unie (EU) of van buiten de Schengenzone met de trein of met de bus naar België reist (ongeacht de duur van het verblijf), en
 • alle andere personen die naar België reizen, behalve:
  • wanneer ze minder dan 48 uur in België blijven,
  • ze naar België terugkeren na een verblijf in het buitenland van minder dan 48 uur.

Er is bovendien een verplichte quarantaine en test bij terugkeer naar België na een verblijf van meer dan 48 uur in een rode zone. Bij terugkeer uit een oranje of groene zone moeten er geen specifieke maatregelen gevolgd worden.

Verblijft u minder dan 48 uur in het buitenland en reist u niet met het vliegtuig of per boot (of van buiten de EU of Schengenzone met de trein of bus) naar België? Dan moet u het PLF-formulier niet invullen. Quarantaine en testen zijn in dit geval niet nodig.

Op alle bovenstaande maatregelen zijn er geen uitzonderingen voor personen die al gevaccineerd zijn. Dat werd zo beslist door het Overlegcomité.

Meer informatie over de situatie en de maatregelen in het land van bestemming ((opent in nieuw venster)) vindt u op de website van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken. U doet best ook navraag bij de toeristische dienst van het land waar u naartoe reist en bij het kantoor waar u uw reis hebt geboekt. Meerdere landen eisen van buitenlanders een attest van een recente negatieve test (afgenomen maximum 72 uur vóór aankomst) of een verplichte quarantaine na aankomst.

De Europese Commissie heeft een voorstel klaar voor een coronacertificaat (Digitaal Groen Certificaat) dat reizen binnen de Europese Unie deze zomer opnieuw mogelijk zou moeten maken. Het voorstel van de Commissie moet wel nog goedgekeurd worden door de lidstaten en het Europees Parlement. Vermoedelijk zal dit document vanaf 1 juni 2021 aangevraagd kunnen worden.

Reizen voor uw werk

Het onderscheid tussen professionele en niet-professionele reizen blijft bestaan. Om een professionele en buitenlandse reis van meer dan 48 uur als Belgische werknemer te verklaren moet uw Belgische werkgever gevestigd op Belgisch grondgebied voor uw vertrek naar het buitenland een Business Travel Abroad-formulier ((opent in nieuw venster)) invullen op de website van de federale overheidsdienst Economie. Bij uw terugkeer naar België moet u de code op het formulier ingeven op het ‘Public Health Passenger Locator Form’ ((opent in nieuw venster)). Als u de verklaring van uw werkgever niet kunt voorleggen, wordt uw reis als niet-professioneel beschouwd. Het BTA-formulier kan niet gebruikt worden voor reizen naar België van niet-inwoners van België met als doel een tijdelijke of permanente tewerkstelling in ons land (zelfs niet in essentiële sectoren of kritische functies).

Op basis van de informatie uit het BTA-formulier en het hoogrisicogedrag dat u heeft vertoond tijdens uw verplaatsing, wordt bepaald of u al dan niet vrijgesteld wordt van quarantaine.

Terugkeer naar of aankomst in België

Terugkerende reizigers en reizigers uit het buitenland moeten binnen de 48 uur voor aankomst een online formulier invullen ((opent in nieuw venster)) (‘Public Health Passenger Locator Form’), ongeacht het bezochte land (risicogebied of niet) of het motief van uw reis (werk of privé).

Dit formulier moet ingevuld worden door:

 • iedereen die met het vliegtuig of per boot naar België reist (ongeacht de duur van het verblijf),
 • iedereen die van buiten de Europese Unie (EU) of van buiten de Schengenzone met de trein of met de bus naar België reist (ongeacht de duur van het verblijf), en
 • alle andere personen die naar België reizen, behalve:
  • wanneer ze minder dan 48 uur in België blijven,
  • ze naar België terugkeren na een verblijf in het buitenland van minder dan 48 uur.

Er is een verplichte quarantaine en test na een verblijf van meer dan 48 uur in een rode zone. Bij terugkeer uit een oranje of groene zone moeten er geen specifieke maatregelen gevolgd worden. Op de website info-coronavirus.be vindt u welke landen, regio’s en steden binnen en buiten Europa aangeduid zijn als rode of oranje zone ((opent in nieuw venster)).

 • Alle verblijven in rode zones worden voortaan beschouwd als hoogrisicocontacten. Iedereen (inwoners en niet-inwoners) die na een verblijf van minstens 48 uur in een rode zone naar België terugkeert, zal in quarantaine moeten. De quarantaine kan pas worden beëindigd na een negatieve PCR-test vanaf dag 7 van de quarantaine.
 • Sinds 2 januari 2021 moeten reizigers getest worden op dag 1 en vanaf dag 7. De verplichte test op dag 1 komt te vervallen als u beschikt over een negatieve test die maximaal 72 uur oud is (niet-inwoners die beschikken over een recente negatieve test, moeten zich dus niet opnieuw laten testen op dag 1).
 • Sinds maandag 25 januari 2021 zullen alle reizigers die vanuit het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Zuid-Amerika naar België reizen 10 dagen verplicht in quarantaine moeten gaan met een PCR-test op dag 1 en dag 7.

Het organiseren van de afname van coronatesten en de opvolging van quarantaines is een bevoegdheid van de gewesten. In Vlaanderen is het Agentschap Zorg en Gezondheid bevoegd. Op de website van de FOD Volksgezondheid vindt u de coronamaatregelen bij reizen binnen Europa ((opent in nieuw venster)) (quarantaine, medische test, registratieformulier).

Verblijft u minder dan 48 uur in het buitenland en reist u niet met het vliegtuig of per boot (of van buiten de EU of Schengenzone met de trein of bus) naar België? Dan moet u het PLF-formulier niet invullen. Quarantaine en testen zijn in dit geval niet nodig.

Gestrande reizigers

Gestrande reizigers in het buitenland vinden meer informatie op de website van de FOD Economie ((opent in nieuw venster)). Zij kunnen voor ondersteuning terecht bij de Belgische Ambassade ((opent in nieuw venster)) in het land waar zij momenteel verblijven. De FOD Buitenlandse zaken heeft een noodnummer waarop Belgen in het buitenland terecht kunnen indien ze in nood verkeren: +32 2 501 4000, bereikbaar van 9.00 tot 20.00u.

Wie zich in het buitenland bevindt, wordt aangeraden om de instructies van de lokale autoriteiten heel nauw op te volgen. Op de website van de OESO vindt u een overzicht van coronamaatregelen per land ((opent in nieuw venster)).

Grensverkeer

Het reisverbod voor niet-essentiële reizen binnen de Europese Unie vervalt vanaf 19 april. Voor reizen buiten de Europese Unie blijven de Europese regels van toepassing. Er blijft een negatief reisadvies gelden voor alle niet-essentiële reizen van en naar een rode zone ((opent in nieuw venster)). U moet wel nagaan nagaan of het buurland in kwestie ook verplaatsingen toelaat en welke maatregelen in dat land van toepassing zijn (bv. quarantaine).

Wie voor meer dan 48 uur in het buitenland verblijft, moet het Passenger Locator Form ((opent in nieuw venster)) invullen. Er is een verplichte quarantaine en test na een verblijf van meer dan 48 uur in een rode zone. Voor grensbewoners zijn er uitzonderingen op de regels mogelijk.

Verblijft u minder dan 48 uur in het buitenland en reist u niet met het vliegtuig of per boot (of van buiten de EU of Schengenzone met de trein of bus) naar België? Dan moet u het PLF-formulier niet invullen. Quarantaine en testen zijn in dit geval niet nodig.

Omgekeerd moeten mensen die vanuit een buurland de grens met België oversteken voor een verblijf van meer dan 48u rekening houden met de maatregelen die in België van toepassing zijn (bv. PLF-formulier, coronatest vóór vertrek of na aankomst, quarantaine).

U vindt meer info op de websites van de omringende landen van België:

Op de website van de OESO vindt u een overzicht van coronamaatregelen per land ((opent in nieuw venster)).

Politiecontroles en bestraffingen

Schending van het verbod op samenscholing, niet toegelaten verplaatsingen en reizen, het niet naleven van de test- en quarantaineregels en het niet dragen van een mondmasker indien verplicht, is strafbaar. Er wordt door de Belgische autoriteiten actief gecontroleerd op naleving van dit verbod.

Het gebruiken van attesten en vignetten op basis van onjuiste informatie is valsheid in geschrifte. Ook dat is een strafbaar feit.

Inbreuken op de algemene corona-maatregelen worden bestraft met een gerechtelijke minnelijke schikking van 250 euro voor particulieren en 750 euro voor handelaars. Lokale administratieve geldboetes kunnen hoger zijn. Wie terugkeert uit een rode zone riskeert zelfs een boete tot 4.000 euro.

Een tweede inbreuk kan aanleiding geven tot een rechtstreekse dagvaarding voor de correctionele rechtbank.