Afstand bewaren, hygiëne en mondmaskers, ook onderweg

Ook tijdens verplaatsingen zijn de afstands- en hygiënemaatregelen van toepassing. Als u zich met meer dan één persoon verplaatst, moet u een minimumafstand van 1,5 meter tot elke andere persoon kunnen aanhouden, ook in voertuigen (eigen wagen, taxi, carpoolen, vrachtwagen, ...). De afstandsregeling is niet van toepassing op gezinnen en die ene persoon waarmee u nauw contact mag hebben (knuffelcontact).

Het aantal personen dat kan worden vervoerd, varieert dus afhankelijk van het type voertuig. Het dragen van een mondmasker wordt wel sterk aanbevolen. Het is aangeraden het voertuig regelmatig te verluchten en te reinigen.

Het dragen van een mondmasker op het openbaar vervoer (trein, tram, bus of metro) en georganiseerd vervoer (private bus, autocar) is verplicht vanaf 12 jaar. De verplichting geldt al vanaf het betreden van het station of de halte. Bij gebrek aan een mondmasker moet u uw mond en neus beschermen met een dichtgeweven sjaal of bandana. Op de website van De Lijn vindt u meer info over de coronamaatregelen en de aangepaste dienstregeling van De Lijn ((opent in nieuw venster)).

Daarnaast is het dragen van een mondmasker verplicht ((opent in nieuw venster)) op verschillende publiek toegankelijke plaatsen. Gemeenten kunnen zelf beslissen om het dragen van een mondmasker te verplichten op andere plaatsen.

Op de website van de federale overheid vindt u meer informatie over verplaatsingen en reizen ((opent in nieuw venster)), alsook tips om de verspreiding van virussen tegen te gaan ((opent in nieuw venster)).

Reizen naar het buitenland

België heeft zijn grenzen opengesteld voor alle reizen naar en vanuit:

De voorwaarden voor toeristische reizen naar de overige landen in Europa of naar landen buiten Europa ((opent in nieuw venster)) worden op Europees niveau vastgelegd (voorlopig beschouwt België die landen als rode zone).

Toeristische reizen naar een rode zone worden ten sterkste afgeraden. Elk land beslist ook zelf of het zijn grenzen al dan niet openstelt voor Belgische reizigers.

Noodzakelijke verplaatsingen naar een rode zone (werk, hulpverlening, ...) zijn toegestaan voor zover in het land van bestemming geen bijkomende maatregelen zijn.

Meer informatie over de situatie en de maatregelen in het land van bestemming ((opent in nieuw venster)) vindt u op de website van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken. U doet best ook navraag bij de toeristische dienst van het land waar u naartoe reist en bij het kantoor waar u uw reis hebt geboekt.

Kijk vóór uw vertrek of boeking ook na welke maatregelen worden genomen op luchthavens, in zeehavens en in treinstations (vertrek, tussenstop en aankomst) met betrekking tot de verspreiding van het coronavirus (bv. mondmaskers, handhygiëne, koortsmeting). Hou ook rekening met de maatregelen die gelden bij terugkeer naar België (zie verder)

Reizen voor uw werk

Om een professionele en buitenlandse reis als werknemer te verklaren moet uw werkgever eerst een Business Travel Abroadformulier ((opent in nieuw venster)) invullen op de website van de federale overheidsdienst Economie. Bij uw terugkeer naar België moet u de code op het formulier ingeven op het 'Public Health Passenger Locator Form (PLF - zie verder). Als u de verklaring van uw werkgever niet kunt voorleggen, wordt uw reis als niet-professioneel beschouwd.

Terugkeer naar of aankomst in België

Terugkerende reizigers en reizigers uit het buitenland moeten binnen de 48 uur voor aankomst een online formulier invullen ((opent in nieuw venster)) (‘Public Health Passenger Locator Form’), ongeacht het bezochte land (risicogebied of niet) of het motief van uw reis (werk of privé). Dit formulier moet ingevuld worden door:

  • iedereen die met het vliegtuig of per boot naar België reist (ongeacht de duur van het verblijf),
  • iedereen die van buiten de Europese Unie (EU) of van buiten de Schengenzone met de trein of met de bus naar België reist (ongeacht de duur van het verblijf), en
  • alle andere personen die naar België reizen, behalve:
    • wanneer ze minder dan 48 uur in België blijven,
    • ze naar België terugkeren na een verblijf in het buitenland van minder dan 48 uur.

Verblijft u minder dan 48 uur in het buitenland en reist u niet met het vliegtuig of per boot (of van buiten de EU of Schengenzone met de trein of bus) naar België? Dan moet u het PLF-formulier niet invullen. Quarantaine en testen zijn in dit geval niet nodig.

Op de website van de FOD Buitenlandse zaken vindt u welke landen, regio’s en steden binnen Europa aangeduid zijn als rode of oranje zone ((opent in nieuw venster)) (landen buiten Europa worden voorlopig beschouwd als rode zone).

Sinds 31 december 2020 is er een verplichte quarantaine na een verblijf van meer dan 48 uur in een rode zone. Alle verblijven in rode zones worden voortaan beschouwd als hoogrisicocontacten. Iedereen (inwoners en niet-inwoners) die na een verblijf van minstens 48 uur in een rode zone naar België terugkeert, zal in quarantaine moeten. De quarantaine kan pas worden beëindigd na een negatieve PCR-test vanaf dag 7 van de quarantaine.

Vanaf 2 januari 2021 moeten reizigers getest worden op dag 1 en vanaf dag 7. De verplichte test op dag 1 komt te vervallen indien u beschikt over een negatieve test die maximaal 72 uur oud is (niet-inwoners die beschikken over een recente negatieve test, moeten zich dus niet opnieuw laten testen op dag 1).

Het organiseren van de afname van coronatesten en de opvolging van quarantaines is een bevoegdheid van de gewesten. In Vlaanderen is het Agentschap Zorg en Gezondheid bevoegd. Op de website van de FOD Volksgezondheid vindt u de coronamaatregelen bij reizen binnen Europa ((opent in nieuw venster)) (quarantaine, medische test, registratieformulier).

Gestrande reizigers in het buitenland vinden meer informatie op de website van de FOD Economie ((opent in nieuw venster)). Zij kunnen voor ondersteuning terecht bij de Belgische Ambassade ((opent in nieuw venster)) in het land waar zij momenteel verblijven. De FOD Buitenlandse zaken heeft een noodnummer waarop Belgen in het buitenland terecht kunnen indien ze in nood verkeren: +32 2 501 4000, bereikbaar van 9.00 tot 20.00u.

Wie zich op dit ogenblik in het buitenland bevindt, wordt aangeraden om de instructies van de lokale autoriteiten heel nauw op te volgen. Mensen die permanent in het buitenland wonen, moeten zelf de inschatting maken of ter plaatse blijven al dan niet de beste keuze is. Op de website van de OESO vindt u een overzicht van coronamaatregelen per land ((opent in nieuw venster)).

Grensverkeer

U mag de grenzen met de buurlanden van België passeren voor uw werk, co-ouderschap, hulpverlening, ... De grens overgaan voor uw plezier (winkelen, daguitstap, langer verblijf) wordt sterk afgeraden. U moet altijd eerst nagaan of het buurland in kwestie dergelijke verplaatsingen toelaat en welke maatregelen in dat land van toepassing zijn (bv. quarantaine).

Omgekeerd moeten mensen die vanuit een buurland de grens met België oversteken rekening houden met de maatregelen die in België van toepassing zijn (bv. PLF-formulier, coronatest vóór vertrek of na aankomst, quarantaine).

U vindt meer info op de websites van de omringende landen van België:

Op de website van de OESO vindt u een overzicht van coronamaatregelen per land ((opent in nieuw venster)).

Politiecontroles en bestraffingen

Schending van het verbod op samenscholing, niet toegelaten verplaatsingen en reizen en het niet dragen van een mondmasker indien verplicht, is strafbaar. Er wordt door de Belgische autoriteiten actief gecontroleerd op naleving van dit verbod.

Het gebruiken van attesten en vignetten op basis van onjuiste informatie is valsheid in geschrifte. Ook dat is een strafbaar feit.

Inbreuken op de algemene corona-maatregelen worden bestraft met een gerechtelijke minnelijke schikking van 250 euro voor particulieren en 750 euro voor handelaars. Lokale administratieve geldboetes kunnen hoger zijn. Wie terugkeert uit een rode zone riskeert zelfs een boete tot 4.000 euro.

Een tweede inbreuk kan aanleiding geven tot een rechtstreekse dagvaarding voor de correctionele rechtbank.

Ontvang de Vlaamse updates over corona-maatregelen

Blijf op de hoogte van wijzigingen aan Vlaamse dienstverlening en schrijf u in op de Vlaamse updates over corona-maatregelen.