Afstand bewaren, hygiëne en mondmaskers, ook onderweg

Ook tijdens verplaatsingen zijn de afstands- en hygiënemaatregelen van toepassing. Als u zich met meer dan één persoon verplaatst, moet u een minimumafstand van 1,5 meter tot elke andere persoon kunnen aanhouden, ook in voertuigen (eigen wagen, taxi, carpoolen, vrachtwagen, ...). De afstandsregeling is niet van toepassing op gezinnen en die ene persoon waarmee u nauw contact mag hebben (knuffelcontact).

Het aantal personen dat kan worden vervoerd, varieert dus afhankelijk van het type voertuig. Het dragen van een mondmasker wordt wel sterk aanbevolen. Het is aangeraden het voertuig regelmatig te verluchten en te reinigen.

Het dragen van een mondmasker op het openbaar vervoer (trein, tram, bus of metro) en georganiseerd vervoer (private bus, autocar) is verplicht vanaf 12 jaar. De verplichting geldt al vanaf het betreden van het station of de halte. Op de website van De Lijn vindt u meer info over de coronamaatregelen en de aangepaste dienstregeling van De Lijn ((opent in nieuw venster)).

Daarnaast is het dragen van een mondmasker verplicht ((opent in nieuw venster)) op verschillende publiek toegankelijke plaatsen. Gemeenten kunnen zelf beslissen om het dragen van een mondmasker te verplichten op andere plaatsen.

Op de website van de federale overheid vindt u meer informatie over verplaatsingen en reizen ((opent in nieuw venster)), alsook tips om de verspreiding van virussen tegen te gaan ((opent in nieuw venster)).

Reizen naar het buitenland

Verplaatsingen voor recreatief-toeristische doeleinden van en naar België zijn verboden van woensdag 27 januari tot zondag 18 april 2021. Gedurende de periode van het verbod zijn enkel essentiële reizen toegelaten ((opent in nieuw venster)). Elk land beslist zelf of het zijn grenzen al dan niet openstelt voor Belgische reizigers.

Noodzakelijke verplaatsingen naar het buitenland (dwingende gezinsredenen, humanitaire redenen, studieredenen, werk, doorreis, ..) zijn toegestaan, mits het naleven van bijkomende maatregelen:

Meer informatie over de situatie en de maatregelen in het land van bestemming ((opent in nieuw venster)) vindt u op de website van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken. U doet best ook navraag bij de toeristische dienst van het land waar u naartoe reist en bij het kantoor waar u uw reis hebt geboekt. Meerdere landen eisen van buitenlanders een attest van een recente negatieve test of een verplichte quarantaine na aankomst.

Reizen voor uw werk naar het buitenland

Om een professionele en buitenlandse reis van meer dan 48 uur als Belgische werknemer te verklaren moet uw Belgische werkgever gevestigd op Belgisch grondgebied voor uw vertrek naar het buitenland een Business Travel Abroadformulier ((opent in nieuw venster)) invullen op de website van de federale overheidsdienst Economie. Bij uw terugkeer naar België moet u de code op het formulier ingeven op het ‘Public Health Passenger Locator Form (PLF - zie verder). Als u de verklaring van uw werkgever niet kunt voorleggen, wordt uw reis als niet-professioneel beschouwd. Het BTA-formulier kan niet gebruikt worden voor reizen naar België van niet-inwoners van België met als doel een tijdelijke of permanente tewerkstelling in ons land (zelfs niet in essentiële sectoren of kritische functies).

Terugkeer naar of aankomst in België

Verplaatsingen voor recreatief-toeristische doeleinden van en naar België zijn verboden van woensdag 27 januari tot zondag 18 april 2021. Gedurende de periode van het verbod zijn enkel essentiële reizen toegelaten ((opent in nieuw venster)).

Elke meerderjarige die zich vanuit of naar België verplaatst (ook voor minder dan 48u), moet vanaf 27 januari 2021 in het bezit zijn van een verklaring op eer (online formulier ((opent in nieuw venster)) of formulier op papier (PDF bestand opent in nieuw venster)) ondersteund door de nodige documenten (bv. attest van de werkgever, bewijs van co-ouderschap, ...).

Terugkerende reizigers en reizigers uit het buitenland moeten binnen de 48 uur voor aankomst een online formulier invullen ((opent in nieuw venster)) (‘Public Health Passenger Locator Form’), ongeacht het bezochte land (risicogebied of niet) of het motief van uw reis (werk of privé). Dit formulier moet ingevuld worden door:

  • iedereen die met het vliegtuig of per boot naar België reist (ongeacht de duur van het verblijf),
  • iedereen die van buiten de Europese Unie (EU) of van buiten de Schengenzone met de trein of met de bus naar België reist (ongeacht de duur van het verblijf), en
  • alle andere personen die naar België reizen, behalve:
    • wanneer ze minder dan 48 uur in België blijven,
    • ze naar België terugkeren na een verblijf in het buitenland van minder dan 48 uur.

Verblijft u minder dan 48 uur in het buitenland en reist u niet met het vliegtuig of per boot (of van buiten de EU of Schengenzone met de trein of bus) naar België? Dan moet u het PLF-formulier niet invullen. Quarantaine en testen zijn in dit geval niet nodig.

Op de website van de FOD Buitenlandse zaken vindt u welke landen, regio’s en steden binnen Europa aangeduid zijn als rode of oranje zone ((opent in nieuw venster)) (landen buiten Europa worden voorlopig beschouwd als rode zone).

Er is een verplichte quarantaine en test na een verblijf van meer dan 48 uur in een rode zone.

  • Alle verblijven in rode zones worden voortaan beschouwd als hoogrisicocontacten. Iedereen (inwoners en niet-inwoners) die na een verblijf van minstens 48 uur in een rode zone naar België terugkeert, zal in quarantaine moeten. De quarantaine kan pas worden beëindigd na een negatieve PCR-test vanaf dag 7 van de quarantaine.
  • Sinds 2 januari 2021 moeten reizigers getest worden op dag 1 en vanaf dag 7. De verplichte test op dag 1 komt te vervallen als u beschikt over een negatieve test die maximaal 72 uur oud is (niet-inwoners die beschikken over een recente negatieve test, moeten zich dus niet opnieuw laten testen op dag 1).
  • Sinds maandag 25 januari 2021 zullen alle reizigers die vanuit het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Zuid-Amerika naar België reizen 10 dagen verplicht in quarantaine moeten gaan met een PCR-test op dag 1 en dag 7.

Het organiseren van de afname van coronatesten en de opvolging van quarantaines is een bevoegdheid van de gewesten. In Vlaanderen is het Agentschap Zorg en Gezondheid bevoegd. Op de website van de FOD Volksgezondheid vindt u de coronamaatregelen bij reizen binnen Europa ((opent in nieuw venster)) (quarantaine, medische test, registratieformulier).

Gestrande reizigers in het buitenland vinden meer informatie op de website van de FOD Economie ((opent in nieuw venster)). Zij kunnen voor ondersteuning terecht bij de Belgische Ambassade ((opent in nieuw venster)) in het land waar zij momenteel verblijven. De FOD Buitenlandse zaken heeft een noodnummer waarop Belgen in het buitenland terecht kunnen indien ze in nood verkeren: +32 2 501 4000, bereikbaar van 9.00 tot 20.00u.

Wie zich op dit ogenblik in het buitenland bevindt, wordt aangeraden om de instructies van de lokale autoriteiten heel nauw op te volgen. Mensen die permanent in het buitenland wonen, moeten zelf de inschatting maken of ter plaatse blijven al dan niet de beste keuze is. Op de website van de OESO vindt u een overzicht van coronamaatregelen per land ((opent in nieuw venster)).

Grensverkeer

Verplaatsingen voor recreatief-toeristische doeleinden van en naar België zijn verboden van woensdag 27 januari tot zondag 18 april 2021.

U mag de grenzen met de buurlanden van België enkel passeren voor noodzakelijke verplaatsingen zoals uw werk, co-ouderschap, hulpverlening, doorreis, … Ook voor die noodzakelijke verplaatsingen moet u in het bezit zijn van een verklaring op eer (online formulier ((opent in nieuw venster)) of formulier op papier (PDF bestand opent in nieuw venster)). Inwoners van grensgemeenten en directe buurgemeenten van die grensgemeenten die regelmatig de grens oversteken, moeten voor deze noodzakelijke verplaatsingen eenmalig de verklaring op eer invullen. U moet wel nagaan nagaan of het buurland in kwestie ook verplaatsingen toelaat en welke maatregelen in dat land van toepassing zijn (bv. quarantaine).

Omgekeerd moeten mensen die vanuit een buurland de grens met België oversteken voor een verblijf van meer dan 48u rekening houden met de maatregelen die in België van toepassing zijn (bv. PLF-formulier, coronatest vóór vertrek of na aankomst, quarantaine).

U vindt meer info op de websites van de omringende landen van België:

Op de website van de OESO vindt u een overzicht van coronamaatregelen per land ((opent in nieuw venster)).

Politiecontroles en bestraffingen

Schending van het verbod op samenscholing, niet toegelaten verplaatsingen en reizen en het niet dragen van een mondmasker indien verplicht, is strafbaar. Er wordt door de Belgische autoriteiten actief gecontroleerd op naleving van dit verbod.

Het gebruiken van attesten en vignetten op basis van onjuiste informatie is valsheid in geschrifte. Ook dat is een strafbaar feit.

Inbreuken op de algemene corona-maatregelen worden bestraft met een gerechtelijke minnelijke schikking van 250 euro voor particulieren en 750 euro voor handelaars. Lokale administratieve geldboetes kunnen hoger zijn. Wie terugkeert uit een rode zone riskeert zelfs een boete tot 4.000 euro.

Een tweede inbreuk kan aanleiding geven tot een rechtstreekse dagvaarding voor de correctionele rechtbank.