Afstand bewaren, hygiëne en mondmaskers, ook onderweg

Ook tijdens verplaatsingen zijn de afstands- en hygiënemaatregelen van toepassing. Als u zich met meer dan één persoon verplaatst, moet u een minimumafstand van 1,5 meter tot elke andere persoon kunnen aanhouden, ook in voertuigen (eigen wagen, taxi, carpoolen, vrachtwagen, ...). De afstandsregeling is niet van toepassing op gezinnen.

Het aantal personen dat kan worden vervoerd, varieert dus afhankelijk van het type voertuig. Het dragen van een mondmasker wordt wel sterk aanbevolen. Het is aangeraden het voertuig regelmatig te verluchten en te reinigen.

Het dragen van een mondmasker op het openbaar vervoer (trein, tram, bus of metro) en georganiseerd vervoer (private bus, autocar) is verplicht vanaf 12 jaar. De verplichting geldt al vanaf het betreden van het station of de halte. Bij gebrek aan een mondmasker moet u uw mond en neus beschermen met een dichtgeweven sjaal of bandana. Op de website van De Lijn vindt u meer info over de coronamaatregelen en de aangepaste dienstregeling van De Lijn (opent in nieuw venster).

Daarnaast is het dragen van een mondmasker verplicht (opent in nieuw venster) op verschillende publiek toegankelijke plaatsen. Gemeenten kunnen zelf beslissen om het dragen van een mondmasker te verplichten op andere plaatsen.

Op de website van de federale overheid vindt u meer informatie over verplaatsingen en reizen (opent in nieuw venster), alsook tips om de verspreiding van virussen tegen te gaan (opent in nieuw venster).

Reizen van en naar België

Toerisme in eigen land (daguitstap of meerdaagse uitstap) is toegestaan. Pretparken, zwembaden, sauna's en wellnesscentra zijn weer open.

België heeft zijn grenzen opengesteld voor alle toeristische reizen naar en vanuit:

 • landen die lid zijn van de Europese Unie
 • het Verenigd Koninkrijk
 • Zwitserland
 • Liechtenstein
 • IJsland
 • en Noorwegen,
 • uitgezonderd landen, regio's of steden die als rode zone zijn aangeduid.

De voorwaarden voor toeristische reizen naar de overige landen in Europa of naar landen buiten Europa (opent in nieuw venster) worden op Europees niveau vastgelegd (voorlopig beschouwt België die landen als rode zone).

Noodzakelijke verplaatsingen (werk, hulpverlening, ...) naar een rode zone zijn toegestaan voor zover in het land van bestemming geen bijkomende maatregelen zijn. Toeristische reizen naar een rode zone worden afgeraden. Elk land beslist ook zelf of het zijn grenzen al dan niet openstelt voor Belgische reizigers.

Meer informatie over de situatie en de maatregelen in het land van bestemming (opent in nieuw venster) vindt u op de website van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken. U doet best ook navraag bij de toeristische dienst van het land waar u naartoe reist en bij het kantoor waar u uw reis hebt geboekt.

Kijk vóór uw vertrek of boeking ook na welke maatregelen worden genomen op luchthavens, in zeehavens en in treinstations (vertrek, tussenstop en aankomst) met betrekking tot de verspreiding van het coronavirus (bv. mondmaskers, handhygiëne, koortsmeting).

Terugkeer naar België

Vanaf 1 augustus 2020 moeten terugkerende reizigers en reizigers uit het buitenland binnen de 48 uur voor aankomst een online formulier invullen (opent in nieuw venster) ('Public Health Passenger Locator Form'), ongeacht het bezochte land (risicogebied of niet) of het motief van uw reis (werk of privé). Dit formulier moet ingevuld worden door:

 • iedereen die met het vliegtuig of per boot naar België reist, en
 • alle andere personen die naar België reizen, behalve:
  • wanneer ze minder dan 48 uur in België blijven,
  • ze naar België terugkeren na een verblijf in het buitenland van minder dan 48 uur.

Kijk vóór uw terugkeer na of uw verblijfplaats nog wordt beschouwd als veilige zone (groene zone). Op de website van de FOD Buitenlandse zaken vindt u welke landen, regio's en steden binnen Europa aangeduid zijn als rode of oranje zone (opent in nieuw venster) (landen buiten Europa worden voorlopig beschouwd als rode zone).

Het organiseren van de afname van coronatesten en de opvolging van quarantaines is een bevoegdheid van de gewesten. In Vlaanderen is het Agentschap Zorg en Gezondheid bevoegd. Op de website van de FOD Volksgezondheid vindt u de coronamaatregelen bij reizen binnen Europa (opent in nieuw venster) (quarantaine, medische test, registratieformulier).

Gestrande reizigers in het buitenland vinden meer informatie op de website van de FOD Economie (opent in nieuw venster). Zij kunnen voor ondersteuning terecht bij de Belgische Ambassade (opent in nieuw venster) in het land waar zij momenteel verblijven. De FOD Buitenlandse zaken heeft een noodnummer waarop Belgen in het buitenland terecht kunnen indien ze in nood verkeren: +32 2 501 4000, bereikbaar van 9.00 tot 20.00u.

Wie zich op dit ogenblik in het buitenland bevindt, wordt aangeraden om de instructies van de lokale autoriteiten heel nauw op te volgen. Mensen die permanent in het buitenland wonen, moeten zelf de inschatting maken of ter plaatse blijven al dan niet de beste keuze is. Op de website van de OESO vindt u een overzicht van coronamaatregelen per land (opent in nieuw venster).

Grensverkeer

U mag de grenzen met de buurlanden van België passeren voor uw werk, co-ouderschap, hulpverlening, ... en ook voor een daguitstapje of een langer verblijf. U moet eerst nagaan of het buurland in kwestie dergelijke verplaatsingen ook toelaat en welke maatregelen in dat land van toepassing zijn (bv. quarantaine). Omgekeerd moeten mensen die vanuit een buurland de grens met België oversteken rekening houden met de maatregelen die in België van toepassing zijn.

U vindt meer info op de websites van de omringende landen van België:

Op de website van de OESO vindt u een overzicht van coronamaatregelen per land (opent in nieuw venster).

Politiecontroles en bestraffingen

Schending van het verbod op samenscholing, niet toegelaten verplaatsingen en reizen en het niet dragen van een mondmasker indien verplicht, is strafbaar. Er wordt door de Belgische autoriteiten actief gecontroleerd op naleving van dit verbod.

Het gebruiken van attesten en vignetten op basis van onjuiste informatie is valsheid in geschrifte. Ook dat is een strafbaar feit.

Inbreuken op de algemene corona-maatregelen worden bestraft met een gerechtelijke minnelijke schikking van 250 euro voor particulieren en 750 euro voor handelaars. Lokale administratieve geldboetes kunnen hoger zijn. Wie terugkeert uit een rode zone riskeert zelfs een boete tot 4.000 euro.

Een tweede inbreuk kan aanleiding geven tot een rechtstreekse dagvaarding voor de correctionele rechtbank.

Ontvang de Vlaamse updates over corona-maatregelen

Blijf op de hoogte van wijzigingen aan Vlaamse dienstverlening en schrijf u in op de Vlaamse updates over corona-maatregelen.