Algemene verplichtingen

  • Iedereen is verplicht om thuis te blijven en contact met anderen buiten het gezin te vermijden. Er wordt een uitzondering gemaakt om te gaan werken, winkelen, sporten of om enkele essentiële verplaatsingen te maken (zoals een doktersbezoek). Sinds 10 mei 2020 is het mogelijk om onder strikte voorwaarden thuis tot 4 personen te ontvangen.
  • Bedrijven en overheden zijn verplicht om telewerk te organiseren voor alle functies waar dat mogelijk is.
  • Op openbaar vervoer (opent in nieuw venster) is het dragen van mondmaskers verplicht. Een dichtgeweven sjaal of bandana die neus en mond volledig bedekt is ook toegestaan.
  • Reizen buiten België die niet als noodzakelijk worden beschouwd, worden minstens tot en met 7 juni 2020 verboden.

De overheid roept iedereen op om deze maatregelen te respecteren. Blijf thuis, zorg voor uzelf en voor anderen!

Op www.info-coronavirus.be (opent in nieuw venster) van de FOD Volksgezondheid vindt u veelgestelde vragen over de toepassing van deze nieuwe maatregelen. Het Vlaamse agentschap Zorg & Gezondheid en het Agentschap Integratie & Inburgering bieden meertalige info en affiches (opent in nieuw venster) aan.

Hygiëne en welzijn

Hebt u koorts en/of luchtwegklachten (zoals hoesten en ademhalingsmoeilijkheden) ?

  • Blijf thuis
  • Bel uw huisarts en vermeld de symptomen. Ga niet naar de wachtzaal of naar spoed. De huisarts bepaalt via telefonisch consult of u thuis kunt uitzieken of naar het ziekenhuis moet.

Niet iedereen wordt nog getest op COVID-19: alleen zorgpersoneel en personen die met ernstige luchtwegklachten opgenomen worden in een ziekenhuis.

Buitenactiviteiten zijn onder bepaalde voorwaarden toegestaan. Lees meer over buitenactiviteiten in coronatijden.

Doktersafspraken en ziekenhuisbezoeken

Medische en paramedische beroepen (dokters, apothekers, tandartsen, oogartsen, kinesisten, logopedisten, ...) mogen hun beroep uitoefenen. Zij moeten zich houden aan de hygiënemaatregelen en de social distancing maatregelen. Om die reden kunnen zij ervoor kiezen om enkel noodzakelijke ingrepen te laten doorgaan.

Ziekenhuisbezoeken worden allemaal verboden behalve voor ouders van kinderen jonger dan 18 jaar en de naaste familie van patiënten in kritieke toestand of die palliatieve zorgen krijgen. Discussies zijn momenteel lopende om binnenkort bezoeken toe te laten.