De Nationale Veiligheidsraad heeft op vrijdag 24 april 2020 overlegd over een strategie om de huidige coronamaatregelen geleidelijk te versoepelen. De eerste fase start op 4 mei 2020, met de versoepeling van enkele maatregelen.

Elke fase wordt gemonitord. Als de versoepeling van de maatregelen voor te veel nieuwe besmettingen en ziekenhuisopnames zorgt, is het niet uitgesloten dat er een stap teruggezet moet worden of een bepaalde fase in de tijd wordt uitgesteld.