Voor EPB-aangiften die uiterlijk op 19 maart 2020 moesten ingediend worden, geldt de indientermijn uit het Energiedecreet.

Voor EPB-aangiften die tussen 20 maart en 17 juli 2020 (de periode van de noodsituatie) ingediend moesten of moeten worden, wordt de indientermijn verlengd met 120 dagen.

Als er voldoende informatie is om de EPB-aangifte gedurende deze periode waarheidsgetrouw op te stellen, dan is het wel nog altijd mogelijk om de EPB-aangifte in te dienen.

Het ontwerpdecreet werd op 1 april 2020 goedgekeurd door het Vlaamse Parlement. De goedkeuring door de Vlaamse Regering wordt eerstdaags verwacht. Daarna moet het decreet nog in het Belgisch Staatsblad worden gepubliceerd.