Vlaamse steunmaatregelen

Compensatiepremie

Auto- en fietsdeelbedrijven kunnen wel aanspraak maken op een compensatiepremie (opent in nieuw venster). Die premie richt zich op bedrijven die wel actief mogen blijven, maar die een omzetverlies kunnen aantonen van minstens 60% in de periode tussen 15 maart en 30 april 2020. De steun omvat een éénmalige compensatiepremie van 3000 euro per exploitatiezetel, met een maximum van 5 premies per onderneming.

Specifieke premie voor auto- en fietsdeelsector

Bijkomende steunmaatregelen voor de auto- en fietsdeelsector zijn nodig omdat de compensatieregel geen faillissementen zal tegenhouden bij bedrijven met meerdere voertuigen.

De precieze modaliteiten voor de toekenning van de vergoedingen worden nog uitgewerkt.

Federale steunmaatregelen

Auto- en fietsdeelbedrijven komen ook in aanmerking voor een of meerdere van volgende federale steunmaatregelen (opent in nieuw venster):

  • Overbruggingsrecht voor zelfstandigen bij een volledige sluiting van minimaal 7 dagen
  • Uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen voor zelfstandigen
  • Uitstel voor werkgevers van verschuldigde betalingen aan de RSZ
  • Afbetalingsplan sociale werkgeversbijdragen
  • Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (voor zover het personeel betreft dat een volledige dag werkt. Bestuurders die enkele ritten per dag doen, vallen hierbuiten).
  • Afbetalingsplan voor de betaling van de verschillende belastingen, een uitstel voor het indienen van bepaalde aangiften en een uitstel van betaling van bepaalde schulden.