Coronamaatregelen voor water en energie

  • De Vlaamse overheid geeft een eenmalige vergoeding (1 maand) voor de water- en energiefactuur voor werknemers die tijdelijk werkloos werden door de coronacrisis.
  • Studenten die een kot huren, kunnen forfait of voorschot voor water- en energieverbruik voor de maanden april en mei 2020 terugvragen aan de verhuurder.

Lees meer over de coronamaatregelen voor water en energie.

Maandelijkse betaling van private en sociale huur

Sociale huurders met betalingsmoeilijkheden ten gevolge van de coronacrisis nemen best zo snel mogelijk contact op met hun sociale huisvestingsmaatschappij of sociaal verhuurkantoor. De verhuurder zal nagaan of de huurder recht heeft op een vermindering van de huurprijs of een uitstel van betaling van de huur.

Op de private huurmarkt is er geen wettelijke regeling voorzien. De Vlaamse overheid vraagt wel aan de verhuurders om zich soepel op te stellen wanneer de huurder of kotstudent vraagt om de maandelijkse huurprijs uitgesteld of in schijven te betalen. Gemaakte afspraken worden best schriftelijk vastgelegd.

Op de website van Wonen-Vlaanderen vindt u antwoorden op een aantal vragen over de invloed van de coronamaatregelen op de verhuring van private en sociale woningen (opent in nieuw venster) in het Vlaamse Gewest.

(Sociale) woonlening en verzekering gewaarborgd wonen

Hypothecair krediet

Als u ten gevolge van de coronacrisis moeilijkheden krijgt om uw woonlening terug te betalen, dan kunt u vanaf 1 april bij uw bank terecht om uitstel van afbetaling vragen. U moet wel voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Uw inkomen en/of het inkomen van uw partner is gedaald of weggevallen ten gevolge van de coronacrisis (tijdelijke of volledige werkloosheid, sluiting van uw zaak, overbruggingsmaatregelen of ziekte door het coronavirus).
  • Er was op datum van 1 februari 2020 geen betalingsachterstand op het hypothecair krediet waarvoor u uitstel vraagt.
  • U bent de lening aangegaan voor uw enige woning. Die woning is tevens uw hoofdverblijfplaats.
  • U hebt onvoldoende reserve op uw spaarrekening of zichtrekening (max. 25.000 euro spaargeld).

De banken kunnen u tot 8 maanden uitstel van betaling geven, uiterlijk tot 31 december 2020, zonder dat daarvoor extra kosten worden aangerekend. Dat betekent wel dat de looptijd van uw lening wordt verlengd met het aantal maanden uitstel. Alle voorwaarden vindt u op de website van Febelfin. (opent in nieuw venster)

Sociale woonleningen

Wie een Vlaamse woonlening heeft bij de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) (opent in nieuw venster) of een Woonkrediet bij het Vlaams Woningfonds (opent in nieuw venster), en het financieel moeilijk heeft ten gevolge van de coronacrisis, kan onder bepaalde voorwaarden uitstel van betaling krijgen tot en met 31 oktober 2020. De maanden waarin u geen aflossing betaalt, komen wel bij de duurtijd van uw lening.

Voor sociale leningen kunt u het best zo snel mogelijk contact opnemen met de betrokken kredietverstrekker:

Verzekering gewaarborgd wonen

De aanvraagtermijn voor de gratis Verzekering gewaarborgd wonen wordt in de periode van coronavirusmaatregelen verlengd met 3 maanden. Aanvragers moeten hun aanvraag indienen binnen 15 maanden vanaf de eerste kapitaalsopname van de hypothecaire lening.

Ook de termijn om beroep aan te tekenen wordt met 1 maand verlengd.

Zowel de aanvraag als het beroep kunnen via e-mail naar vgw.wonen@vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie). Zorg ervoor dat de scans die u in bijlage bij de mail voegt van goede kwaliteit zijn.

Premies van Wonen-Vlaanderen

In de periode van coronavirusmaatregelen wordt de procedure voor de Vlaamse renovatiepremie, de Vlaamse huurpremie en de Vlaamse huursubsidie aangepast. Bepaalde termijnen in de procedure worden verlengd.

Deze en andere maatregelen voor uw woning (opent in nieuw venster) vindt u op de website van Wonen-Vlaanderen.

Vergoeding voor thuiswerk

Werkgevers kunnen tijdens de coronacrisis een tijdelijke onkostenvergoeding voor thuiswerk (opent in nieuw venster) toekennen aan hun werknemers.

Tegemoetkomingen Vlaamse Belastingdienst

De termijnen om aan de fiscale verplichtingen te voldoen voor de erf- en registratiebelasting, worden verlengd. De Vlaamse Belastingdienst zal zich ook soepel opstellen bij het beoordelen van aanvragen voor afbetalingsplannen.

Lees meer over de coronamaatregelen van de Vlaamse Belastingsdienst.

COVID-19-toeslag via het Groeipakket

Gezinnen die het financieel moeilijk hebben wegens een inkomensverlies door de coronacrisis, kunnen eenmalig een extra ondersteuning van 120 euro krijgen via het Groeipakket. De COVID-19-toeslag kan worden aangevraagd via de uitbetalers tot en met 31 oktober 2020.

Respijtdagen kinderopvang op pauze

In de kinderopvang met inkomenstarief wordt het principe ‘bestellen is betalen’ gehanteerd. Als u uw kind niet naar de opvang kunt brengen, kunt u in normale omstandigheden een beroep doen op een aantal 'respijtdagen': 'bestelde' opvangdagen die niet betaald hoeven te worden. Tussen 14 maart en 3 mei 2020 moeten geen respijtdagen ingezet worden als u uw kind niet naar de opvang kunt brengen. De normale regelgeving wordt tijdelijk op pauze gezet.

Individuele vrijwilligersverzekering

Tot nu toe konden alleen verenigingen een gratis vrijwilligersverzekering afsluiten bij het Vlaams Steunpunt voor Vrijwilligerswerk. Dat wordt nu ook mogelijk voor individuele burgers. Zij kunnen zich verzekeren voor lichamelijke ongevallen, burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand tijdens vrijwilligerswerk. Registreer uzelf als vrijwilliger (opent in nieuw venster).

Federale maatregelen

  • Consumptiecheque
  • Extra steun van 300 euro voor laagste inkomens

  • Gratis Rail Pass met 12 treinritten

Ontvang de Vlaamse updates over corona-maatregelen

Blijf op de hoogte van wijzigingen aan Vlaamse dienstverlening en schrijf u in op de Vlaamse updates over corona-maatregelen.