Afstand bewaren en hygiëne

Verplaatsingen en activiteiten doet u zo veel mogelijk alleen en bij voorkeur buiten piekmomenten. Als u zich met meer dan één persoon verplaatst, moet u een minimumafstand van 1,5 meter tot elke andere persoon kunnen aanhouden, ook in voertuigen (eigen wagen, taxi, carpoolen, vrachtwagen, ...). De afstandsregeling is niet van toepassing op gezinnen.

Het aantal personen dat kan worden vervoerd, varieert dus afhankelijk van het type voertuig. Het dragen van een mondmasker wordt wel sterk aanbevolen. Het is aangeraden het voertuig regelmatig te verluchten en te reinigen.

Het dragen van een mondmasker op het openbaar vervoer (trein, tram, bus of metro) en georganiseerd vervoer (private bus, autocar) is verplicht vanaf 12 jaar. De verplichting geldt al vanaf het betreden van het station of de halte. Bij gebrek aan een mondmasker moet u uw mond en neus beschermen met een dichtgeweven sjaal of bandana. Op de website van De Lijn vindt u meer info over de coronamaatregelen en de aangepaste dienstregeling van De Lijn (opent in nieuw venster).

Op de website van de federale overheid vindt u meer informatie over verplaatsingen en reizen (opent in nieuw venster), alsook tips om de verspreiding van virussen tegen te gaan (opent in nieuw venster).

Sociale contacten en samenscholingsverbod

Mensen die onder hetzelfde dak wonen (gezinnen, samenwonenden) mogen samen naar buiten gaan. U mag ook beperkte sociale contacten hebben met mensen buiten uw huishouden:

  • U mag thuis bezoek krijgen of buitenshuis activiteiten beoefenen met maximaal 15 personen per week. Geen enkele aanwezige mag ziek zijn.
  • Bewoners van woonzorgcentra mogen beperkt bezoek ontvangen.
  • U mag sporten of fysieke activiteiten beoefenen met anderen. U moet daarbij voldoende afstand tot de andere personen bewaren en de regels voor handhygiëne naleven.
  • Huwelijken, uitvaarten en religieuze diensten (opent in nieuw venster) zijn toegestaan in beperkte kring:
    • Elke aanwezige moet minimaal 10 m² ruimte krijgen.
    • Maximaal 200 personen mogen aanwezig zijn tijdens de viering of plechtigheid.
    • Een bijeenkomst in een zaal na de ceremonie (koffietafel of receptie) is toegestaan, met een maximum van 50 personen.

Maar er geldt nog steeds een samenscholingsverbod. Dit betekent dat alle bijeenkomsten met meer personen dan strikt toegelaten, verboden zijn.

Op de website van de federale overheid vindt u meer informatie over sociale contacten en buitenactiviteiten (opent in nieuw venster), alsook tips om de verspreiding van virussen tegen te gaan (opent in nieuw venster).

Reizen van en naar België

Toerisme in eigen land (daguitstap of meerdaagse uitstap) is toegestaan vanaf 8 juni 2020. Pretparken, zwembaden, sauna's en wellnesscentra mogen weer open vanaf 1 juli 2020.

Sinds 15 juni 2020 stelt België zijn grenzen open voor alle reizen naar en vanuit de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen. De voorwaarden voor reizen naar andere Europese landen of naar landen buiten Europa (opent in nieuw venster) worden op Europees niveau vastgelegd. Elk land beslist echter zelf of het zijn grenzen al dan niet openstelt voor Belgische reizigers. Meer informatie over de situatie en de maatregelen in het land van bestemming (opent in nieuw venster) vindt u op de website van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken.

Kijk vóór uw vertrek of boeking ook na welke maatregelen worden genomen op luchthavens en in treinstations (vertrek, tussenstop en aankomst) met betrekking tot de verspreiding van het coronavirus (bv. mondmaskers, handhygiëne, koortsmeting).

Gestrande reizigers in het buitenland vinden meer informatie op de website van de FOD Economie (opent in nieuw venster). Zij kunnen voor ondersteuning terecht bij de Belgische Ambassade (opent in nieuw venster) in het land waar zij momenteel verblijven. De FOD Buitenlandse zaken heeft een noodnummer waarop Belgen in het buitenland terecht kunnen indien ze in nood verkeren: +32 2 501 4000, bereikbaar van 9.00 tot 20.00u.

Wie zich op dit ogenblik in het buitenland bevindt, wordt aangeraden om de instructies van de lokale autoriteiten heel nauw op te volgen. Mensen die permanent in het buitenland wonen, moeten zelf de inschatting maken of ter plaatse blijven al dan niet de beste keuze is. Op de website van de OESO vindt u een overzicht van coronamaatregelen per land (opent in nieuw venster).

Grensverkeer

Tot en met 14 juni 2020 mocht u de grenzen met de buurlanden van België enkel passeren voor essentiële verplaatsingen (werk, co-ouderschap, hulpverlening, ...). Sinds 15 juni 2020 mag u de grens weer over voor een daguitstapje of een langer verblijf.

U moet eerst nagaan of het buurland in kwestie dergelijke verplaatsingen ook toelaat en welke maatregelen in dat land van toepassing zijn (bv. quarantaine). Omgekeerd moeten mensen die vanuit een buurland de grens met België oversteken rekening houden met de maatregelen die in België van toepassing zijn.

U vindt meer info op de websites van de omringende landen van België:

Op de website van de OESO vindt u een overzicht van coronamaatregelen per land (opent in nieuw venster).

Politiecontroles en bestraffingen

Schending van het verbod op samenscholing, niet toegelaten verplaatsingen en reizen is strafbaar. Er wordt door de Belgische autoriteiten actief gecontroleerd op naleving van dit verbod.

Inbreuken op de corona-maatregelen worden bestraft met een gerechtelijke minnelijke schikking van 250 euro voor particulieren en 750 euro voor handelaars. Een tweede inbreuk kan aanleiding geven tot een rechtstreekse dagvaarding voor de correctionele rechtbank.

Het gebruiken van attesten en vignetten op basis van onjuiste informatie is valsheid in geschrifte. Ook dat is een strafbaar feit.

Ontvang de Vlaamse updates over corona-maatregelen

Blijf op de hoogte van wijzigingen aan Vlaamse dienstverlening en schrijf u in op de Vlaamse updates over corona-maatregelen.