Toegelaten verplaatsingen

U moet zo veel mogelijk thuis blijven om het contact met andere mensen buiten het gezin te beperken. U mag wel het huis verlaten:

 • voor uw werk of vrijwilligerswerk (woon-werkverkeer, noodzakelijke verplaatsingen voor uw werk, ook sollicitaties die niet elektronisch kunnen verlopen)
 • om naar de winkel of naar de markt (opent in nieuw venster) te gaan, zo veel mogelijk in uw buurt
 • voor noodzakelijke verplaatsingen zoals:
 • om naar een kapper, schoonheidsspecialist, tatoeëerder, ... te gaan (enkel op afspraak)
 • voor fysieke activiteiten in de buitenlucht (zoals wandelen, joggen, fietsen, een luchtje scheppen, een aantal sporten en trainingen zonder fysiek contact) in de buurt van uw woning
 • om een bezoek te brengen aan een dierentuin of een museum
 • voor een beperkt aantal sociale contacten in beperkte kring (thuisbezoek, huwelijk, begrafenis, crematie of asverstrooiing).

Activiteiten zijn toegestaan voor de noodzakelijke duur om ze uit te oefenen. Na de uitoefening van de activiteit is de terugkeer naar huis verplicht.

Andere verplaatsingen moeten uitgesteld worden. De politie controleert en beboet.

Vakantieparken, B&B's, campings, vakantiehuisjes en Airbnb-locaties moeten sluiten. De permanente bewoners (eigenaars of huurders) van dit soort woningen mogen uiteraard hier blijven wonen.

Op de website van de federale overheid vindt u meer informatie over verplaatsingen, sociale contacten en buitenactiviteiten (opent in nieuw venster), alsook tips om de verspreiding van virussen tegen te gaan (opent in nieuw venster).

Voertuigen en afstanden

Voor alle verplaatsingen mag u elk vervoermiddel gebruiken, ook openbaar vervoer, taxi's, huurauto's, deelauto's, deelsteps en deelfietsen. Personen met een beperkte mobiliteit mogen zich verplaatsen met gemotoriseerde voortbewegingstoestellen. Een kort ritje met de motor is ook toegestaan.

Verplaatsingen voor winkelen, sport of ontspanning doet u zo veel mogelijk in uw buurt. Toeristische uitstapjes zijn dus niet toegelaten. Ook verhuur van voertuigen en vaartuigen voor recreatie is verboden (bv. gocarts, waterfietsen).

Het openbaar vervoer is ook nog steeds actief. De federale regering raadt aan om indien mogelijk verplaatsingen tijdens piekmomenten te vermijden.

Het dragen van een mondmasker op het openbaar vervoer (trein, tram, bus of metro) is verplicht vanaf 12 jaar. De verplichting geldt al vanaf het betreden van het station of de halte. Bij gebrek aan een mondmasker moet u uw mond en neus beschermen met een dichtgeweven sjaal of bandana.

Op de website van De Lijn vindt u meer info over de coronamaatregelen en de aangepaste dienstregeling van De Lijn (opent in nieuw venster).

Verplaatsingen doet u zo veel mogelijk alleen

Als u zich met meer dan één persoon verplaatst, moet u een minimumafstand van 1,5 meter tot elke andere persoon kunnen aanhouden, ook in voertuigen. De afstandsregeling is niet van toepassing op gezinnen.

Een gezin of personen die onder hetzelfde dak wonen, mogen dus wel samen in één wagen, ongeacht de grootte van het voertuig. Kinderen naar school of opvang brengen en ophalen is toegestaan. U mag ook familieleden oppikken op de luchthaven (zie verder bij 'Reizen van en naar België').

Ook taxi's en andere transportdiensten per wagen mogen één gezin vervoeren. In ander gevallen mogen (taxi)chauffeurs maar een beperkt aantal personen per rit in de wagen vervoeren, naargelang de grootte van de wagen.

Carpoolen naar het werk mag, maar naast de bestuurder mag er ook slechts een beperkt aantal personen meerijden, naargelang de grootte van het voertuig. Bedrijven mogen nog steeds busvervoer voor werknemers organiseren, maar wel met inachtneming van social distancing maatregelen.

Sociale contacten en samenscholingsverbod

Mensen die onder hetzelfde dak wonen (gezinnen, samenwonenden) mogen samen naar buiten gaan. U mag ook beperkte sociale contacten hebben met mensen buiten uw huishouden:

Maar er geldt nog steeds een samenscholingsverbod. Dit betekent dat alle bijeenkomsten met meer personen dan strikt toegelaten, verboden zijn.

Beperkte bezoeken toegestaan

Sinds zondag 10 mei 2020 mogen mensen of gezinnen thuis tot maximum 4 andere personen (familie, vrienden, volwassenen of kinderen) ontvangen:

 • Het moet wel altijd om dezelfde personen gaan en die personen mogen niet bij andere personen of huishoudens op bezoek gaan.
 • U moet daarbij voldoende afstand tot elkaar bewaren (indien mogelijk buiten in de tuin of op uw terras), en de regels voor handhygiëne naleven. Als dat niet lukt, moet u een mondmasker dragen.
 • U moet zeker voorzichtig zijn bij het bezoek van/aan oudere of kwetsbare mensen.
 • Geen enkele aanwezige mag ziek zijn.
 • Bezoekers mogen niet blijven overnachten.

Opgelet: Wanneer 1 persoon van huishouden A bij huishouden B thuis is uitgenodigd, dan verbindt het volledige huishouden A zich aan huishouden B, zelfs indien die persoon zich alleen naar de afspraak begeeft.

Ook bewoners van autonome assistentiewoningen, die niet verbonden zijn met een woonzorgcentrum, en bewoners van initiatieven voor beschut wonen mogen onder dezelfde voorwaarden bezoek ontvangen.

Huwelijken, uitvaarten en religieuze diensten

Burgerlijke en kerkelijke ceremonies worden uitgesteld. Onder bepaalde voorwaarden zijn huwelijken en uitvaarten wel toegestaan:

 • Huwelijken (burgerlijk of kerkelijk) mogen enkel plaatsvinden in beperkte kring. Maximaal 30 personen mogen aanwezig zijn tijdens de plechtigheid. Een receptie of feest na de ceremonie is niet toegestaan.
 • Begrafenissen en crematies in intieme kring zijn toegelaten, met een maximum van 30 personen en mits inachtneming van de social distancing maatregelen. Asverstrooiingen op zee zijn toegelaten onder strikte voorwaarden.
 • Uitvaarten en huwelijken mogen plaatsvinden in kerkgebouwen en religieuze huizen.
 • Alle andere religieuze diensten (misvieringen, doopsels, ...) zijn verboden. Het is wel toegestaan om religieuze diensten op te nemen bv. om ze uit te zenden of te streamen. Tijdens de opname mogen maximaal 10 personen aanwezig zijn, inclusief de opnameploeg.
 • Begraafplaatsen blijven toegankelijk mits inachtneming van de social distancing maatregelen.

Toerisme in eigen land

Toerisme in eigen land is niet mogelijk. U mag wel een museum of dierentuin bezoeken. Een toeristische daguitstap is pas ten vroegste mogelijk vanaf 8 juni, onder voorbehoud dat de verspreiding van het virus onder controle blijft.

Bewoners van een tweede verblijf (eigenaars, langetermijnhuurders (minstens 1 jaar) en hun huishouden) mogen wel weer naar hun eigen buitenverblijf (huis, appartement, vaste standplaats

Reizen van en naar België

Reizen buiten België (te voet, met de fiets, auto, bus, trein, boot, vliegtuig, ...) die niet als noodzakelijk worden beschouwd, worden minstens tot en met 7 juni 2020 verboden.

Toeristen uit andere landen mogen ook niet naar België afreizen.

Gestrande reizigers in het buitenland vinden meer informatie op de website van de FOD Economie (opent in nieuw venster). Zij kunnen voor ondersteuning terecht bij de Belgische Ambassade (opent in nieuw venster) in het land waar zij momenteel verblijven. De FOD Buitenlandse zaken heeft een noodnummer waarop Belgen in het buitenland terecht kunnen indien ze in nood verkeren: +32 2 501 4000, bereikbaar van 9.00 tot 20.00u.

Wie zich op dit ogenblik in het buitenland bevindt, wordt aangeraden om de instructies van de lokale autoriteiten heel nauw op te volgen. Mensen die permanent in het buitenland wonen, moeten zelf de inschatting maken of ter plaatse blijven al dan niet de beste keuze is. Op de website van de OESO vindt u een overzicht van coronamaatregelen per land (opent in nieuw venster).

Terugkeer via luchthavens

Belgen die vanuit het buitenland terugkeren via een luchthaven moeten 2 weken in thuisquarantaine blijven. Dit wil zeggen dat zij, zelfs als zij in een essentiële sector tewerkgesteld zijn, zij zich niet naar het werk mogen begeven. Zij mogen enkel aan telethuiswerk doen. Dezelfde quarantaineregels gelden voor de personen die deze terugkeerders gaan ophalen.

Belgen die vanuit het buitenland terug naar België mogen en kunnen reizen, maar aankomen op een luchthaven in een buurland, mogen ook daar opgepikt worden wanneer ze niet op eigen kracht terug kunnen geraken. Enkel familieleden mogen de gestrande reiziger oppikken. Als bewijs voor de grenscontrole nemen ze de nodige documenten mee (vluchtgegevens, identificatiegegevens van het familielid).

Grensverkeer

De grenzen met de buurlanden mag u alleen nog maar passeren in het kader van uw werk of een andere essentiële verplaatsing (bv. goederenvervoer, medische zorgen, hulp aan familie, huwelijk, begrafenis, ...).

Vanaf zaterdag 30 mei 2020 mag u weer de grens over om familie in een buurland te bezoeken (Nederland, Duitsland, Luxemburg, Frankrijk en ook het Verenigd Koninkrijk via de Eurostarlijn). U moet wel kunnen bewijzen dat het om een familiebezoek gaat en dat u een aantoonbare familieband hebt. U moet het bezoek zo kort mogelijk houden en afstand bewaren.

U mag echter nog niet de grens over om te gaan winkelen, een daguitstapje te doen of vrienden te bezoeken.

Co-ouderschap blijft nog mogelijk voor kinderen van ouders die aan beide zijden van de grens wonen. Reizen naar een hulpbehoevend familielid is ook mogelijk als er geen alternatieve hulp is, maar u moet eerst nagaan of het land in kwestie dit ook toelaat.

Voor een vlotte grensovergang neemt u best een schriftelijk bewijs mee (attest van de werkgever, doktersattest, bewijs van co-ouderschap, ...). Neem ook een geldig identiteitsdocument mee.

Om uw verplaatsing voor het werk naar of vanuit het buitenland te rechtvaardigen hebt u een verklaring van uw werkgever nodig. Voor woon-werkverplaatsingen enkel in België is er momenteel geen verplichting, maar het kan wel handig zijn dat bedrijven zelf iets voorzien voor hun medewerkers of sollicitanten.

Op de website van het Nationale Crisiscentrum vindt u alle informatie over grensverkeer en grenscontroles (opent in nieuw venster). U vindt ook meer info op de websites van de omringende landen van België:

Op de website van de OESO vindt u een overzicht van coronamaatregelen per land (opent in nieuw venster).

Nederlandse grensarbeiders

Grensarbeiders in vitale sectoren en met cruciale beroepen kunnen een vignet gebruiken om sneller de grens tussen België en Nederland te passeren. Het vignet dient om te voorkomen dat grensarbeiders in vitale sectoren en met cruciale beroepen worden opgehouden bij de grens en kan enkel door hen worden gebruikt. Op de keerzijde van het vignet moet wel een stempel komen van uw werkgever of de instelling waar u uw opdracht uitvoert.

U kunt het vignet downloaden op de website van het Nationaal Crisiscentrum (opent in nieuw venster). Op die pagina vindt u ook links naar de Belgische lijst en de Nederlandse lijst met vitale sectoren en cruciale beroepen.

Opgelet: Het is niet toegestaan om via België te rijden bij reisbewegingen van punt A naar B in Nederland, ook niet voor woon-werkverkeer. Er wordt echter een uitzondering gemaakt voor personen in vitale sectoren en met cruciale beroepen die een werk gerelateerde reisbeweging maken en in het bezit zijn van een vignet.

Belgische grensarbeiders in Frankrijk

In Frankrijk hebt u een attest nodig waaruit blijkt dat u zich voor uw werk verplaatst. Uw werkgever kan een formulier van de FOD Werkgelegenheid (opent in nieuw venster) gebruiken om zo'n attest op te maken. 

In de andere buurlanden (Nederland, Duitsland) is er vooralsnog niet zo'n attest vereist.

Politiecontroles en bestraffingen

Schending van het verbod op samenscholing, niet toegelaten verplaatsingen en reizen is strafbaar. Er wordt door de Belgische autoriteiten actief gecontroleerd op naleving van dit verbod.

Inbreuken op de corona-maatregelen worden bestraft met een gerechtelijke minnelijke schikking van 250 euro voor particulieren en 750 euro voor handelaars. Een tweede inbreuk kan aanleiding geven tot een rechtstreekse dagvaarding voor de correctionele rechtbank.

Het gebruiken van attesten en vignetten op basis van onjuiste informatie is valsheid in geschrifte. Ook dat is een strafbaar feit.

Ontvang de Vlaamse updates over corona-maatregelen

Blijf op de hoogte van wijzigingen aan Vlaamse dienstverlening en schrijf u in op de Vlaamse updates over corona-maatregelen.