Afstand bewaren, hygiëne en mondmaskers, ook onderweg

Verplaatsingen en activiteiten doet u zo veel mogelijk alleen en bij voorkeur buiten piekmomenten. Als u zich met meer dan één persoon verplaatst, moet u een minimumafstand van 1,5 meter tot elke andere persoon kunnen aanhouden, ook in voertuigen (eigen wagen, taxi, carpoolen, vrachtwagen, ...). De afstandsregeling is niet van toepassing op gezinnen.

Het aantal personen dat kan worden vervoerd, varieert dus afhankelijk van het type voertuig. Het dragen van een mondmasker wordt wel sterk aanbevolen. Het is aangeraden het voertuig regelmatig te verluchten en te reinigen.

Het dragen van een mondmasker op het openbaar vervoer (trein, tram, bus of metro) en georganiseerd vervoer (private bus, autocar) is verplicht vanaf 12 jaar. De verplichting geldt al vanaf het betreden van het station of de halte. Bij gebrek aan een mondmasker moet u uw mond en neus beschermen met een dichtgeweven sjaal of bandana. Op de website van De Lijn vindt u meer info over de coronamaatregelen en de aangepaste dienstregeling van De Lijn (opent in nieuw venster).

Daarnaast is het dragen van een mondmasker verplicht (opent in nieuw venster) op verschillende publiek toegankelijke plaatsen. Gemeenten kunnen zelf beslissen om het dragen van een mondmasker te verplichten op andere plaatsen.

Op de website van de federale overheid vindt u meer informatie over verplaatsingen en reizen (opent in nieuw venster), alsook tips om de verspreiding van virussen tegen te gaan (opent in nieuw venster).

Sociale contacten en samenscholingsverbod

Mensen die onder hetzelfde dak wonen (gezinnen, samenwonenden) mogen samen naar buiten gaan. U mag ook beperkte sociale contacten hebben met mensen buiten uw huishouden:

 • Sinds woensdag 29 juli 2020 is de bubbel opnieuw kleiner en vast voor minstens 4 weken:
  • Een huishouden mag contact hebben met max. 5 vaste personen buiten het gezin (kinderen onder 12 jaar niet inbegrepen). Geen enkele aanwezige mag ziek zijn.
  • Bij groepsbijeenkomsten mag de groep uit maximaal 10 personen bestaan (kinderen onder 12 jaar niet inbegrepen).
  • Wandelen of sporten (in niet-georganiseerd verband) doet u ook in een groep van maximaal 10 personen. Zij hoeven niet in uw bubbel te zitten. De maatregelen rond social distancing moeten dan wel gerespecteerd worden.
  • Winkelen doet u alleen (of vergezeld van een minderjarige die onder hetzelfde dak woont of een persoon die hulp nodig heeft) gedurende maximum 30 minuten (behalve op afspraak)
 • Bewoners van woonzorgcentra mogen beperkt bezoek ontvangen.
 • U mag sporten of fysieke activiteiten beoefenen met anderen. U moet daarbij voldoende afstand tot de andere personen bewaren en de regels voor handhygiëne naleven.
 • Huwelijken, uitvaarten en religieuze diensten (opent in nieuw venster) zijn toegestaan in beperkte kring:
  • Elke aanwezige moet minimaal 10 m² ruimte krijgen.
  • Maximaal 100 personen mogen aanwezig zijn tijdens de viering of plechtigheid.
  • Een bijeenkomst in een zaal na de ceremonie (koffietafel of receptie) is toegestaan, met een maximum van 10 personen.

Maar er geldt nog steeds een samenscholingsverbod. Dit betekent dat alle bijeenkomsten met meer personen dan strikt toegelaten, verboden zijn.

Op de website van de federale overheid vindt u meer informatie over sociale contacten en buitenactiviteiten (opent in nieuw venster), alsook tips om de verspreiding van virussen tegen te gaan (opent in nieuw venster).

Reizen van en naar België

Toerisme in eigen land (daguitstap of meerdaagse uitstap) is terug toegestaan sinds 8 juni 2020. Pretparken, zwembaden, sauna's en wellnesscentra zijn weer open sinds 1 juli 2020.

Sinds 15 juni 2020 stelt België zijn grenzen open voor alle toeristische reizen naar en vanuit de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen, uitgezonderd de landen, regio's of steden die als rode zone zijn aangeduid. De voorwaarden voor reizen naar andere Europese landen of naar landen buiten Europa (opent in nieuw venster) worden op Europees niveau vastgelegd. Voorlopig beschouwt België alle andere Europese landen en andere continenten als rode zone. Enkel noodzakelijke verplaatsingen (werk, hulpverlening, ...) naar die landen zijn toegestaan voor zover in het land van bestemming geen bijkomende maatregelen zijn. Elk land beslist zelf of het zijn grenzen al dan niet openstelt voor Belgische reizigers.

Meer informatie over de situatie en de maatregelen in het land van bestemming (opent in nieuw venster) vindt u op de website van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken. U doet best ook navraag bij de toeristische dienst van het land waar u naartoe reist.

Kijk vóór uw vertrek of boeking ook na welke maatregelen worden genomen op luchthavens en in treinstations (vertrek, tussenstop en aankomst) met betrekking tot de verspreiding van het coronavirus (bv. mondmaskers, handhygiëne, koortsmeting).

Terugkeer naar België

Vanaf 1 augustus 2020 moeten terugkerende reizigers 48 uur voor de terugkomst een online formulier invullen (opent in nieuw venster) ('Public Health Passenger Locator Form'), ongeacht het bezochte land (risicogebied of niet) of het motief van uw reis (werk of privé). Dit formulier moet ingevuld worden door:

 • iedereen die met het vliegtuig of per boot naar België reist, en
 • alle andere personen die naar België reizen, behalve:
  • wanneer ze minder dan 48 uur in België blijven,
  • ze naar België terugkeren na een verblijf in het buitenland van minder dan 48 uur.

Kijk vóór uw terugkeer na of uw verblijfplaats nog wordt beschouwd als veilige zone (groene zone). Op de website van de FOD Buitenlandse zaken vindt u welke landen, regio's en steden binnen Europa aangeduid zijn als rode of oranje zone (opent in nieuw venster) (landen buiten Europa worden voorlopig beschouwd als rode zone).

 • Keert u terug uit een oranje zone, dan wordt u gevraagd contact op te nemen met uw huisarts om getest te worden en om in quarantaine te gaan.
 • Keert u terug uit een rode zone:
  • Respecteer bij terugkeer in België onmiddellijk de quarantaine.
  • Contacteer uw huisarts en vermeld uw reisgeschiedenis zodat een test kan worden uitgevoerd.

Voor reizigers die terugkeren uit een rode zone is dit een wettelijke verplichting. Voor kinderen onder de 3 jaar moet de aanbeveling rond quarantaine niet gevolgd worden. Zij zijn welkom in de kinderopvang.

Op de website van de FOD Volksgezondheid vindt u de coronamaatregelen bij reizen binnen Europa (opent in nieuw venster) (quarantaine, medische test, registratieformulier).

Gestrande reizigers in het buitenland vinden meer informatie op de website van de FOD Economie (opent in nieuw venster). Zij kunnen voor ondersteuning terecht bij de Belgische Ambassade (opent in nieuw venster) in het land waar zij momenteel verblijven. De FOD Buitenlandse zaken heeft een noodnummer waarop Belgen in het buitenland terecht kunnen indien ze in nood verkeren: +32 2 501 4000, bereikbaar van 9.00 tot 20.00u.

Wie zich op dit ogenblik in het buitenland bevindt, wordt aangeraden om de instructies van de lokale autoriteiten heel nauw op te volgen. Mensen die permanent in het buitenland wonen, moeten zelf de inschatting maken of ter plaatse blijven al dan niet de beste keuze is. Op de website van de OESO vindt u een overzicht van coronamaatregelen per land (opent in nieuw venster).

Grensverkeer

U mag de grenzen met de buurlanden van België passeren voor uw werk, co-ouderschap, hulpverlening, ... en ook voor een daguitstapje of een langer verblijf. U moet eerst nagaan of het buurland in kwestie dergelijke verplaatsingen ook toelaat en welke maatregelen in dat land van toepassing zijn (bv. quarantaine). Omgekeerd moeten mensen die vanuit een buurland de grens met België oversteken rekening houden met de maatregelen die in België van toepassing zijn.

U vindt meer info op de websites van de omringende landen van België:

Op de website van de OESO vindt u een overzicht van coronamaatregelen per land (opent in nieuw venster).

Politiecontroles en bestraffingen

Schending van het verbod op samenscholing, niet toegelaten verplaatsingen en reizen en het niet dragen van een mondmasker indien verplicht, is strafbaar. Er wordt door de Belgische autoriteiten actief gecontroleerd op naleving van dit verbod.

Inbreuken op de corona-maatregelen worden bestraft met een gerechtelijke minnelijke schikking van 250 euro voor particulieren en 750 euro voor handelaars. Een tweede inbreuk kan aanleiding geven tot een rechtstreekse dagvaarding voor de correctionele rechtbank.

Het gebruiken van attesten en vignetten op basis van onjuiste informatie is valsheid in geschrifte. Ook dat is een strafbaar feit.

Ontvang de Vlaamse updates over corona-maatregelen

Blijf op de hoogte van wijzigingen aan Vlaamse dienstverlening en schrijf u in op de Vlaamse updates over corona-maatregelen.