Op de website fitinjehoofd.be kunt u een online zelfbeoordelingstest ((opent in nieuw venster)) afleggen, die vooral bedoeld is voor werkende mensen. Die test geeft gebruikers een beter inzicht in hun eigen mentale toestand en de manier waarop ze met psychische klachten (angst, stress, depressie, …) omgaan.

U vult een vragenlijst in, en krijgt op basis van uw antwoorden een profiel over uw mentale veerkracht, depressiviteit, angst en stress, psychosomatische klachten. Ten slotte krijgt u een beeld van hoe u op dat moment omgaat met uw problemen (sterktes en zwaktes). De test en de tien stappen bieden natuurlijk geen pasklare antwoorden op alle mogelijke psychologische problemen. Ze zijn een aanzet om na te denken over uw geestelijke gezondheid en om indien nodig initiatief te nemen en er iets aan te doen.

Bij elk deel krijgt u meer info over het onderwerp en bij een 'negatieve' score krijgt u ook uitleg over wat er kan aan gedaan worden. Daarvoor wordt verwezen naar de tien stappen van Fit in je Hoofd. U vindt op de website ook de contactadressen van zorgverleners en informatie over specifieke psychologische klachten (depressie, stress, burn-out, ...). Natuurlijk is uw huisarts wel het beste eerste aanspreekpunt.