De Vlaamse Zorgkas is één van de 6 erkende zorgkassen, opgericht door de Vlaamse overheid. Iedereen kan er terecht om lid te worden van de Vlaamse Sociale Bescherming. Wie zichzelf niet tijdig aansluit bij een andere zorgkas, wordt automatisch aangesloten bij de Vlaamse Zorgkas.

Wanneer u zwaar zorgbehoevend wordt, betaalt de Vlaamse Zorgkas u een maandelijkse financiële tegemoetkoming van 130 euro uit voor niet-medische kosten. Dit wordt een tenlasteneming genoemd. Personen met een handicap kunnen sinds september 2016 ook een Basisondersteuningsbudget (BOB) krijgen en sinds januari 2017 betaalt de zorgkas ook de Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) uit.

Hoe aansluiten?

U kunt aansluiten bij de Vlaamse Zorgkas als u nog niet aangesloten bent aangesloten bij een andere zorgkas.

U kunt schriftelijk aansluiten:

U vindt het formulier aanvraag tot aansluiting(Word bestand) bij de Vlaamse Zorgkas op de website van de Vlaamse Zorgkas. Dit kan u per mail of per post bezorgen aan de Vlaamse Zorgkas. U wordt dan aangesloten en ontvangt enkele dagen later een overschrijvingsformulier voor de betaling van uw zorgpremie (bijdrage).

U kunt ook telefonisch aansluiten:

  • Bel het numer 02/553 45 90.
  • Hou uw rijksregisternummer bij de hand (dit nummer staat vermeld op uw identiteitskaart en begint met uw geboortejaar).
  • U wordt aangesloten bij de Vlaamse Zorgkas en ontvangt enkele dagen later een overschrijvingsformulier voor de betaling van uw zorgpremie (bijdrage).