Op federaal niveau financiert het RIZIV de categoriale, gespecialiseerde drughulp op basis van revalidatieovereenkomsten. Deze revalidatieovereenkomsten worden overgeheveld naar het Vlaamse niveau.

Het gaat om de RIZIV-overeenkomsten nr. 773, afgesloten met verschillende voorzieningen. De overeenkomsten dekken uiteenlopende revalidatieprogramma’s. 

U vindt een overzicht van alle revalidatie-instellingen met een revalidatieovereenkomst op de website van het RIZIV.

Staatshervorming

Sinds1 juli 2014 zijn de revalidatie-overeenkomsten – verslavingszorg officieel een bevoegdheid van de Vlaamse overheid. De bestaande regelgeving blijft voorlopig van kracht totdat de Vlaamse overheid een initiatief neemt tot eventuele wijziging hiervan. Gedurende de overgangsperiode, tot en met 31 december 2017 volgt de federale administratie deze dossiers verder op.