Gedaan met laden. U bevindt zich op: Deelnemen aan de Green Deal Klimaatbestendige Omgeving Klimaatbestendige Omgeving

Deelnemen aan de Green Deal Klimaatbestendige Omgeving

De Green Deal Klimaatbestendige Omgeving mobiliseert een breed netwerk van partijen die betrokken zijn bij ruimtelijke ontwikkeling om Vlaanderen samen te wapenen tegen klimaatveranderingen.

Bedrijven en organisaties die betrokken zijn bij het opstellen van ontwerp- en beheersplannen voor projecten met invloed op de ruimte, of die zelf opdrachtgever zijn, kunnen zich inzetten voor een klimaatrobuustere ruimtelijke ontwikkeling.

Als lokaal bestuur, intergemeentelijke of regionale samenwerking, aannemer, ontwerper, overheidsadministratie, sector- of beroepsorganisatie kun je deelnemen als partner. Ook kennisinstellingen en expertisecentra zijn welkom om deel te nemen als expert.

Vul het formulier in om je kandidaat te stellen voor deze Green Deal.

Wat wordt er van deelnemers verwacht?

Net zoals bij alle Green Deals geldt bij deze Green Deal het principe ‘geen resultaatsverbintenis, wel een inspanningsverbintenis’. De Green Deal is vrijwillig. We verplichten niemand om tegen een bepaalde datum concrete resultaten of investeringen te leveren. Wel verwachten we van iedere deelnemende partij dat zij de nodige inspanningen levert naar gelang van het engagementsniveau (doener, helper, supporter). Deelname aan de Green Deal is gratis maar er zijn ook geen subsdies aan verbonden.

De trekkers van de focus- en werkgroepen zullen samen met hun deelnemers bepalen naar welke resultaten ze gezamenlijk willen toewerken. Bij de opstart van de Green Deal hebben we met de initiatiefnemers ook strategische en operationele doelstellingen vastgelegd voor de komende drie jaar. We plannen een jaarlijkse evaluatie van de Green Deal om onze ambities bij te sturen.

Meer informatie vind je in de convenanttekst.(PDF bestand opent in nieuw venster)

FAQ'S