Er moet een aparte meter geplaatst worden voor:

  • de elektriciteit die afgenomen wordt van het net en
  • de elektriciteit die geïnjecteerd word in het net.

Beide meterstanden kunnen enkel stijgen. Alle elektriciteit die wordt afgenomen, moet betaald worden.

Wat gebeurt er met de geïnjecteerde elektriciteit?

De elektriciteit op zich kan verkocht worden aan een elektriciteitsleverancier. Of en welke vergoeding deze hiervoor betaalt is afhankelijk van de grootte van de installatie en dus de hoeveelheid geïnjecteerde elektriciteit. Als eigenaar van de zonnepanelen moet u zelf een leverancier zoeken en daarmee een prijs voor de geïnjecteerde elektriciteit onderhandelen.

Voor de elektriciteit die uw zonnepanelen in het net injecteren, ontvangt u garanties van oorsprong.

'Evenwichtsverantwoordelijke'

De productie en het verbruik van elektriciteit moeten altijd in evenwicht zijn op het net (totale injectie = totale afname). Zonder evenwicht kan de netspanning variëren, de frequentie veranderen en uiteindelijk zelfs de stroom uitvallen.

Voor elk punt van het net moet een 'evenwichtsverantwoordelijke' worden aangeduid. Hij verzamelt voor elk van zijn punten alle gegevens over te verwachten productie en afname om zo de vooruitzichten voor de volgende dag te maken. Die vooruitzichten geeft hij door aan de netbeheerder, die daardoor de verwachte belasting van het net kent en ervoor moet zorgen dat er evenwicht is over het ganse net.

Een eigenaar van een grote installatie zonnepanelen moet altijd een contract afsluiten met een evenwichtsverantwoordelijke. Voor 'gewone' afnamepunten (zonder zonnepanelen) neemt de elektriciteitsleverancier die taak op zich. Als een grote installatie zonnepanelen wordt geplaatst, wordt er een extra toegangspunt gemaakt voor de injectie. Daarvoor moet dus een evenwichtsverantwoordelijke worden aangeduid. Meestal is dat de elektriciteitsleverancier die de geïnjecteerde elektriciteit opkoopt.

Als dit niet in orde is, zal de netbeheerder niet uitbetalen. Ook als geen enkele elektriciteitsleverancier een vergoeding voor de geïnjecteerde elektriciteit wil betalen, moet er toch een contract met een evenwichtsverantwoordelijke worden afgesloten zodat minstens het evenwicht op het injectiepunt bewaakt wordt.

Voor meer informatie over grote installaties zonnepanelen, contacteer uw netbeheerder ((opent in nieuw venster)).

Veelgestelde vragen