De wetgeving betreffende de marktpraktijken ((opent in nieuw venster)) heeft een dubbele doelstelling:

  • enerzijds beoogt zij de eerlijkheid in de mededinging in de handelsrelaties te waarborgen;
  • anderzijds wil ze de bescherming van de consument verzekeren en erop toezien dat hij voldoende en adequate informatie krijgt.