Welke dieren kunt u kopen in een dierenwinkel?

Sinds 1 januari 2009 is het verboden om honden en katten te verkopen in handelszaken voor dieren. Alleen kwekers mogen honden of katten verkopen. Ook op de openbare weg, markten, beurzen en tentoonstellingen is het verboden om honden of katten te verkopen.

Niet alle dieren zijn geschikt als gezelschapsdier. Alleen zoogdieren die op de 'positieve lijst ((opent in nieuw venster))' staan, mogen te koop aangeboden worden. Voor reptielen is er positieve lijst reptielen ((opent in nieuw venster)).

Erkenning noodzakelijk

Elke dierenhandelszaak moet erkend zijn, behalve handelszaken die uitsluitend ongewervelde dieren, vissen als visaas, en levende vissen in bassins en bestemd om in vijvers te leven, verhandelen.

Controles

Handelszaken voor dieren worden gecontroleerd om na te gaan of ze voldoen aan de vereisten inzake dierenwelzijn. Die controles worden systematisch uitgevoerd bij elke nieuwe aanvraag tot erkenning en worden herhaald tijdens een algemene controleronde of als er een klacht wordt ingediend tegen een inrichting. Bij de controles worden zowel de administratieve als de praktische aspecten bekeken (voldoende en competent personeel, contract met een erkende dierenarts, bijhouden van registers, normen ...).

Regels bij de verkoop van gezelschapsdieren

De Dierenwelzijnswet van 14 augustus 1986 (PDF bestand opent in nieuw venster) legt (in artikelen 10, 10bis, 11, 11bis en 12) een hele reeks voorwaarden aan de handel in dieren op. Zo is het verboden dieren te verkopen aan kinderen jonger dan 16 jaar zonder dat hun ouders of voogden hiervoor uitdrukkelijk toestemmingen hebben gegeven.

Natuurlijk is ook de verkoop verboden van:

  • dieren met ziektesymptomen
  • frauduleus ingevoerde of illegaal gehouden dieren
  • zwervende, verloren of achtergelaten dieren
  • dieren die een verboden amputatie hebben ondergaan, bv. van staart of oren, na de inwerkingtreding van het verbod
  • niet of te vroeg gespeende zoogdieren (bv. honden die geen 8 week oud zijn of katten die geen 12 weken oud zijn).

Gezelschapsdieren mogen ook niet op krediet verkocht worden.

Wie een dier te koop aanbiedt, mag geen valse informatie verstrekken over de leeftijd, de afkomst of de benaming van het dier. Hij mag ook geen bedrieglijke publiciteit voeren om de verkoop te bevorderen.

Het uitbaten van een handelszaak en de voorwaarden voor de verhandeling van gezelschapsdieren worden verder gereglementeerd via het KB van 27 april 2007. Een erkenning is vereist voor een dierenhandelszaak.

Verschillende inrichtingen op eenzelfde plaats

Om impulsaankopen van honden en katten te vermijden, is het sinds 1 januari 2009 verboden om op hetzelfde postadres een handelszaak voor dieren (knaagdieren, vogels, reptielen, …) en een honden- of kattenkwekerij uit te baten. Een handelszaak en een kwekerij kunnen enkel samen uitgebaat worden als:

  • beide inrichtingen afzonderlijke door het gemeentebestuur toegekende administratieve adressen hebben
  • rechtstreekse toegang van de kwekerij naar de handelszaak, en omgekeerd, onmogelijk is
  • de inrichtingen vanaf de openbare weg aparte ingangen hebben
  • de inrichtingen zelfstandig functioneren en afzonderlijke betaalplaatsen hebben.