Een detail van het Belgisch Staatsblad
© ID Photo Agency

Ook openbare aanbestedingen en statuten van rechtspersonen (bv. vennootschappen) worden in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

De administratie van het Belgisch Staatsblad heeft een volledige verzameling van alle wetten en decreten die werden gepubliceerd. U kunt tegen betaling een kopie aanvragen of op de website de tekst opzoeken.