Voorwaarden

Capaciteitstoelating voor evenementen

Volgende regels qua maximale capaciteit voor evenementen gelden op dit ogenblik. Bij evenementen zonder COVID-certificaat als toegangsvoorwaarde (COVID safe ticket) gelden steeds de regels van afstand tussen maximale bubbels van 8 personen en mondmaskerplicht:

 • binnen: tot maximaal 3.000 aanwezigen (afhankelijk van de veilige capaciteit van de zaal)
 • buiten: tot maximaal 5.000 aanwezigen
 • boven 500 deelnemers binnen of 750 buiten is toestemming nodig van de lokale overheid

Afwijkingen zijn er op dit ogenblik enkel voor testevenementen die toestemming krijgen om hier van af te wijken. Bij deze “evenementen” moeten regels van social distancing en mondmaskerplicht worden nageleefd.

COVID-certificaat als toegangsvoorwaarde tot evenementen

Het “Covid Safe Ticket” kan sinds 1 oktober ingezet worden voor binnenevenementen vanaf 500 personen en buitenevenementen vanaf 750 personen. Evenementen met minder deelnemers kunnen doorgaan zonder beperkingen (mondmaskerplicht, afstand houden, ...), tenzij de bevoegde lokale overheid anders beslist.

Het gebruik van het Covid Safe Ticket (CST) is verplicht bij binnenevenementen vanaf 3.000 deelnemers en buitenevenementen vanaf 5.000 deelnemers. Dat wil zeggen dat binnenevenementen tussen de 500 en 3.000 deelnemers en buitenevenementen tussen de 750 en 5.000 deelnemers de keuze hebben om te werken met CST als toegangsvoorwaarde. Doen ze dit niet? Dan moeten ze voldoen aan de verplichtingen inzake mondmasker, sociale afstand en CIRM/CERM.

Voor gebruik van COVID-certificaten als toegangsvoorwaarde voor massa-evenementen gelden deze regels:

 • voor vaccinatiecertificaten: volledige vaccinatie ten minste 2 weken geleden
 • voor herstelcertificaten: positieve PCR-test tussen 11 en 180 dagen geleden
 • voor testcertificaten: negatieve PCR-test (NAAT-test) met staalafname maximum 48 uur geleden of negatieve RAT-test (snelle antigenentest) met staalafname maximum 24 uur geleden
  In het geval van een testcertificaat is het certificaat geldig tot het einde van de kalenderdag waarop het certificaat vervalt.

Een organisator kan, als aanvullende mogelijkheid voor bezoekers zonder geldig COVID-certificaat, een mogelijkheid van RAT-sneltesten voorzien. De organisator is niet verplicht om deze mogelijkheid zelf te organiseren. Deze aanvullende mogelijkheid kan uiteraard niet gebruikt worden door buitenlandse bezoekers om het Belgisch grondgebied te betreden op weg naar het evenement.

COVID-certificaat als toegangsvoorwaarde tot zorginstellingen

In Vlaanderen mogen de woonzorgcentra, de ziekenhuizen en de voorzieningen voor personen met een handicap zelf bepalen of ze het Covid Safe Ticket vragen aan hun bezoekers. De Vlaamse overheid zal het gebruik hiervan opvolgen, alsook de uitbraken en de stijgende besmettingen.

Covid Safe Ticket in andere regio’s

Vanaf 15 oktober moet u in het Brussels Gewest een Covid Safe Ticket (CST) hebben om bepaalde plaatsen of evenementen te kunnen bezoeken. Meer informatie vindt u op het Brussels informatieportaal over het coronavirus ((opent in nieuw venster)).

Informatie over het gebruik van het Covid Safe Ticket in Wallonië vindt u op de website van het Waalse Gewest ((opent in nieuw venster)).

Procedure

Bekijk de informatie van de organisator

Bekijk online de informatie van de organisator of bevraag u via de contactkanalen van de organisator.

 • De organisator van grote evenementen moet in zijn communicatie over het evenement en bij de ticketverkoop informeren dat aan de toegang een geldig COVID-certificaat zal gevraagd worden
 • De organisator kan voor mensen die geen geldig certificaat hebben als dienstverlening sneltesten aanbieden, maar moet over deze mogelijkheid ook vooraf informeren. Hij is niet verplicht deze mogelijkheid te voorzien.

Zorg voor uw vertrek naar het evenement voor een geldig COVID-certificaat of zekerheid over een alternatief

 • Heeft u nog geen geldig COVID-certificaat van herstel (11 tot 180 dagen na de positieve test) of vaccinatie (volledige vaccinatie + 2 weken)? U kunt vooraf zelf zorgen voor een testcertificaat dat bij toegang tot het evenement nog geldig is (geldigheid van 48 uur vanaf staalafname).
 • Bekijk eventueel op de website van de organisator of er een alternatief voor de voorafgaande PCR- of antigeentest wordt geboden in de vorm van door de organisator voorziene sneltesten.

Houd tijdens de hele duurtijd van het evenement uw bewijs bij de hand en volg de regels zowel op als rond het terrein van het evenement

 • Houd tijdens de volledige duurtijd van het evenement uw geldig COVID-certificaat EN uw identiteitskaart bij de hand. Zo kunt u bij controle steeds bewijzen dat u voldoet aan de toegangsvoorwaarden.
 • De organisator kan op het terrein van het evenement, na de controle van certificaten, toelaten dat bezoekers geen mondmaskerplicht hebben of zich niet aan de afstandsregels moeten houden. Houd u echter steeds aan de regels die de organisator en lokale overheid aangeven, op weg naar, rond EN op het terrein van het evenement.
 • Bij een meerdaags evenement zal u elke dag opnieuw een geldig certificaat (of door de organisator voorzien sneltestresultaat) moeten kunnen tonen. De organisator kan er voor kiezen u een (extra) kleurbandje aan te doen die het makkelijk maakt na te kijken of u voor een bepaalde dag van het evenement nog een geldig COVID-certificaat heeft.
 • Bij een evenement met een kampeer-optie die door de organisator mee wordt aangeboden zal ook de toegang tot deze camping niet kunnen zonder geldig certificaat

Wat meenemen

Neem uw geldig toegangsticket, geldig COVID-certificaat EN uw identiteitskaart mee naar het evenement.

U mag dit zowel op de COVIDsafe app als geprint op papier of als download-pdf meenemen.

Bedrag

Het COVID-certificaat is voor inwoners van België gratis te verkrijgen. Een test die leidt tot een testcertificaat kan wel een kost met zich meebrengen.

Mogelijks voorziet de organisator ook een beperkte kost voor de afname van de sneltest die hij zelf ter beschikking stelt voor wie zonder geldig certificaat binnen wilt. Bekijk hiervoor de info van de organisator.

Uitzonderingen

Voor minderjarigen:

 • onder de 12 jaar is er geen certificaat nodig

Voor kleine evenementen:

 • binnen tot 500 deelnemers is geen certificaat nodig
 • buiten tot 750 deelnemers is geen certificaat nodig

Veelgestelde vragen