De collega’s op 5 verdiepingen nemen deel. Ze zullen aangespoord worden om het restafval te minderen en beter te sorteren. De fractie van restafval zal daarom tijdelijk weggehaald worden en vervangen worden door een fractie ‘ik weet het niet’. Daar deponeren de betrokken collega’s alles wat ze niet kunnen sorteren.

Er komt ook een extra fractie voor tissues. Per fractie zal duidelijk aangegeven worden wat wel en niet in de fractie mag. Gedurende 2 weken weegt Het Facilitair Bedrijf dan de fractie “ik weet het niet”. Die wordt vergeleken met de voormeting van de fractie ‘restafval’. Daarnaast zullen zij dagelijks ter plaatse langsgaan en beoordelen hoe goed er gesorteerd wordt.

Bedoeling van dit proefproject? Op termijn alle fracties restafval op alle verdiepingen te laten verdwijnen.

Meer weten over ons afvalbeleid