Wat elk kind krijgt

Het Groeipakket bestaat voor elk kind dat in Vlaanderen woont (domicilie) uit een

 • Startbedrag
  Eenmalig bedrag bij de geboorte of adoptie van elk kind.
 • Basisbedrag
  Maandelijks bedrag voor elk kind.
  Kinderen geboren voor 1 januari 2019 behouden de basisbedragen uit de oude kinderbijslag (incl. de leeftijdstoeslagen op 6, 12 en 18 jaar).
 • Schoolbonus
  Jaarlijks bedrag in augustus om de schoolkosten beter te kunnen dragen, ook voor de kinderen geboren voor 1 januari 2019 (vroegere schoolpremie).

Zorgtoeslagen

Voor sommige kinderen die meer ondersteuning nodig hebben, zijn een aantal extra toeslagen voorzien:

Sociale toeslag

Alle kinderen uit gezinnen met een laag inkomen (geboren voor of na 1 januari 2019) kunnen sinds 1 januari 2019 een sociale toeslag krijgen.

Kinderen geboren voor 2019 die al een sociale toeslag kregen voor 1 januari 2019, behouden hun sociale toeslag (toeslag voor langdurig werklozen, toeslag voor langdurig zieken en arbeidsongeschikten en/of toeslag voor éénoudergezinnen) uit de oude kinderbijslag.

Participatietoeslagen

Voor sommige kinderen, die naar een door Vlaanderen erkende of gesubsidieerde kinderopvang of school gaan in Vlaanderen of Brussel, zijn een aantal extra participatietoeslagen voorzien om hen te stimuleren om naar de opvang of naar school te gaan:

Veelgestelde vragen