Salaris

Als u in het onderwijs werkt, hangt uw loon af van een aantal factoren:

U wordt in een bepaalde salarisschaal ingeschaald volgens het bekwaamheidsbewijs dat u hebt. Raadpleeg de bekwaamheidsbewijzen met bijhorende salarisschalen (opent in nieuw venster) voor basis- en secundair onderwijs, deeltijds kunstonderwijs en volwassenenonderwijs op de website van Onderwijs Vlaanderen. U vindt er ook informatie over de lonen in hogescholen (opent in nieuw venster) en lonen in universiteiten (opent in nieuw venster) vindt u op de website.

Uitbetaling

Tijdens het schooljaar

 • Als vastbenoemde leerkracht wordt u op het einde van elke maand uitbetaald.
 • Als u tijdelijk in dienst bent tot het einde van het lopende schooljaar of langer, dan wordt u tot en met juni op het einde van elke maand uitbetaald
 • Als u tijdelijk in dienst bent voor een korte periode (ad interim) of niet tot het einde van het schooljaar, dan wordt u op het einde van elke maand betaald voor de periode dat u in dienst bent.

Juli en augustus

 • Alleen als u een volledig schooljaar met een volledige opdracht hebt gewerkt, krijgt u een uitgestelde bezoldiging voor de hele zomervakantie.
 • Tijdelijke leerkrachten krijgen in juli en augustus geen salaris uitbetaald. Ze ontvangen wel een uitgestelde bezoldiging. Voor juli wordt die berekend op basis van uw prestaties tijdens de maanden september tot en met december. Voor augustus is dit op basis van uw prestaties tijdens de maanden januari tot en met juni. Als uw uitgestelde bezoldiging niet de hele vakantieperiode dekt, kunt u voor de andere dagen een wacht- of werkloosheidsuitkering aanvragen bij de RVA.

Loonbrief

Onderwijspersoneelsleden (behalve die van universiteiten) kunnen hun loonbrief raadplegen via de online toepassing Mijn Onderwijs: Personeel (opent in nieuw venster). De loonbrief wordt sinds 2017 niet meer op papier verspreid en is enkel nog online te raadplegen. 

In Mijn Onderwijs: Personeel vindt u deze salarisgegevens

 • uw nettosalaris
 • een aantal elementen waarop uw brutoloon gebaseerd is, zoals de opdrachtbreuk en de periode
 • een korte verklaring van de termen, afkortingen en codes

U kunt er een pdf-versie van uw salarisbrief opvragen en downloaden. U krijgt dan uw salarisbrief te zien met: 

 • de gedetailleerde berekening van uw bruto- naar uw nettosalaris
 • bij een herziening van uw salaris: een bijlage met de volledige berekening van die herziening. 

Ook oude loonfiches (vanaf 2009) zullen op termijn beschikbaar zijn. De loonfiches vanaf 2015 zijn al beschikbaar. 

Fiscale fiche

Onderwijspersoneelsleden kunnen hun fiscale fiche voor het invullen van uw belastingaangifte (281.10, 281.12, 281.14 , 281.18) raadplegen en downloaden via de online toepassing Mijn Onderwijs: Personeel (opent in nieuw venster). De fiscale fiche voor aanslagjaar 2018 is beschikbaar sinds 26 maart 2019. 

Sinds 2018 is de fiscale fiche enkel nog online te raadplegen en wordt ze niet meer op papier verspreid. Als u gebruikmaakt van Tax-on-web kunt u uw fiscale fiche ook daar vinden onder de rubriek 'mijn documenten'.

Veelgestelde vragen

Contact

Voor vragen over uw loonfiche en fiscale fiche kunt u terecht bij uw werkstation

Als u niet tijdig werd uitbetaald, of u hebt te weinig loon ontvangen, dan kunt u terecht bij

 • het secretariaat van uw school of CLB
 • uw werkstation.

Voor wijzigingen in uw administratieve gegevens (bv. verandering van rekeningnummer), kunt u terecht bij het secretariaat van uw school of CLB. 

Andere onderwerpen binnen dit thema