Het beleid streeft naar een duurzaam woon-werkverkeer via verschillende maatregelen.

De Vlaamse provincies coördineren het woon-werkverkeer. Zo kregen ze de taak toegewezen om bedrijfsvervoerplannen uit te werken. De coördinatie van het woon-werkverkeer verloopt via de mobiliteitscoördinator van de provincie. Die mobiliteitscoördinatoren zijn het aanspreekpunt van de Provinciale Mobiliteitspunten (PMP) (opent in nieuw venster) van de provincie.

Smart Move (van Mobimix en Bond Beter Leefmilieu) is een tool voor bedrijven die actief willen werken aan duurzame bedrijfsmobiliteit.