Overzicht van de procedures voor uitbetaling

Wie aan de voorwaarden voldoet, komt in aanmerking voor de water- en energievergoeding. De procedure voor de uitbetaling verschilt per categorie.

Gedomicilieerd inTewerkgesteld inStatuutProcedure
om de Water- en energievergoeding te krijgen
Categorie 1

Vlaams Gewest

België

'Tijdelijke werkloosheid door COVID-19'Automatische uitbetaling (zie hieronder)
Categorie 2

Vlaams Gewest

buitenland

(maar niet in Nederland)
Vergoede tijdelijke werkloosheid wegens coronamaatregelen in het land waar u tewerkgesteld bent

Werknemer moest zelf uiterlijk op 17-11-2020 online aanvraag indienen

Vlaams Gewest

Nederland

Werknemer in tijdelijke werkloosheid én die niet in de NOW-regeling zit

Werknemer moest zelf uiterlijk op 17-11-2020 online aanvraag indienen)

Categorie 3

een land van de EU, EER
of
Zwitserland

Vlaams Gewest

'Tijdelijke werkloosheid door COVID-19'Werknemer moest zelf uiterlijk op 17-11-2020 online aanvraag indienen

In juli 2020 werd een 4de categorie toegevoegd:

StatuutProcedure
om de Water- en energievergoeding te krijgen
Categorie 4Zeevarende
die in Vlaanderen woont
of in Vlaanderen werkt
(rederij met exploitatiezetel
in Vlaanderen
Wachtvergoeding
gekregen in de periode
van 20-3-2020
tot en met 17-7-2020
Werknemer moest zelf uiterlijk op 17-11-2020 online aanvraag indienen

Uitbetaling voor categorie 1

 • Automatische uitbetaling van 202,68 euro
  Wie in het Vlaamse gewest gedomicilieerd is én in België werkt (categorie 1), hoeft niets te doen. De uitbetaling van de eenmalige ‘Water- en energievergoeding bij tijdelijke werkloosheid door COVID-19’ zal automatisch gebeuren.
  De Vlaamse overheid verwacht de komende weken bijkomende gegevens om de laatste dossiers automatisch uit te kunnen betalen..
 • Rekeningnummer?
  De uitbetaling gebeurt op het rekeningnummer dat gebruikt werd voor de uitbetaling van de uitkering van de tijdelijke werkloosheid.
  Als de uitbetaling op dit rekeningnummer mislukt, wordt u per brief gecontacteerd.

Uitbetaling voor categorie 2, 3 of 4

 • Hebt u recht op de Water- en energievergoeding en behoort u tot categorie 2, 3 of 4 (zie overzicht hierboven)? Dan moest u de vergoeding uiterlijk op 17 november 2020 zelf online aanvragen.

Water- en energiefactuur

U moet uw facturen van de water- en energieleverancier blijven betalen (zie uiterlijke betaaldatum op de factuur). Daaraan verandert dus niets.
Neem contact op met uw water- of energieleverancier voor betalingsmodaliteiten als de betaling van die factuur moeilijk is.

Contact

Stuur uw vraag per e-mail naar wev@omgevingvlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie)
met vermelding van uw

 • rijksregisternummer
 • telefoonnummer.