2019-2020

Sinds schooljaar 2019-2020 spreken we niet meer over HBO5, maar van graduaatsopleidingen van het hoger beroepsonderwijs. De HBO-opleidingen van het volwassenenonderwijs worden overgeheveld naar de hogeschool waarmee ze momenteel samenwerken. De hogescholen worden vanaf dan verantwoordelijk voor de opleidingen. Cursisten worden hogeschoolstudenten en krijgen toegang tot studietoelagen en studentenvoorzieningen. De opleidingen worden gevolgd aan een hogeschool, met uitzondering van de opleiding Verpleegkunde, die worden gevolgd aan een school voor voltijds secundair onderwijs.