Voorwaarden

Voorwaarden sinds 1 januari 2019

 • U moet aangesloten zijn bij de Vlaamse sociale bescherming dus lid zijn van een zorgkas: uw verstrekker kan controleren of u aangesloten bent en in orde bent met de premiebetaling. Indien uw aansluiting niet in orde is zullen de verstrekker en de zorgkas, samen met u, de nodige stappen ondernemen om dit wel in orde te brengen.
 • Uw behoefte aan een mobiliteitshulpmiddel moet voorgeschreven zijn door een arts (bijvoorbeeld huisarts) of een rolstoeladviesteam. Zij stellen de gezondheidsproblemen vast die u voor lange tijd of permanent belemmeren in uw vermogen om u te verplaatsen op eigen kracht. Mensen die lijden aan een “snel degeneratieve aandoening (SDA)”, kunnen met een snellere en flexibelere aanvraag hun mobiliteitshulpmiddel huren (in plaats van kopen). Zo'n aandoening moet worden vastgesteld door een neuroloog of door een gespecialiseerd rolstoeladviesteam.

 • In bepaalde gevallen moet u uw mobiliteitshulpmiddel huren in plaats van kopen:

  • Wanneer u thuis woont en ouder bent dan 85 jaar.
  • Wanneer u in een woonzorgcentrum woont.
  • Wanneer u lijdt aan een snel degeneratieve aandoening.
  • Wanneer u net uit revalidatie komt.

   Huren moet enkel bij manuele rolstoelen (standaard rolstoelen, modulaire rolstoelen en verzorgingsrolstoelen). Bij verhuur voor personen die lijden aan een snel degeneratieve aandoening, kunnen ook elektronische rolstoelen en elektronische scooters worden gehuurd. De Vlaamse Sociale Bescherming betaalt dan de maandelijkse huurprijs aan uw verstrekker, u hoeft zelf niets te betalen.

Procedure

Procedure sinds 1 januari 2019

 1. U gaat langs bij uw geneesheer (huisarts of specialist). De geneesheer stelt een specifiek voorschrift voor mobiliteitshulpmiddelen op. Indien een rolstoeladviesrapport nodig is, zal de huisarts u doorverwijzen naar een rolstoeladviesteam (opent in nieuw venster). Een rolstoeladviesteam is een team van verschillende zorgverleners gespecialiseerd in onder meer mobiliteitshulpmiddelen. Ze zijn meestal verbonden aan een (revalidatie)ziekenhuis.
 2. Ga met dat voorschrift of rolstoeladviesrapport naar een verstrekker van mobiliteitshulpmiddelen (opent in nieuw venster) (vroeger benoemd als erkend bandagist). Die zal u adviseren over de mogelijkheden, een mobiliteitshulpmiddel voorstellen en samen met u een aanvraagformulier invullen.
 3. Uw verstrekker stuurt uw aanvraag digitaal naar uw zorgkas. Er gebeuren een aantal controles.
 4. U krijgt een brief van uw zorgkas waarin staat voor welk mobiliteitshulpmiddel de Vlaamse Sociale Bescherming tussenbeide komt in de kosten. Uw verstrekker bezorgt u het hulpmiddel. Hij kan het hulpmiddel pas leveren nadat u een brief met een positieve beslissing hebt gekregen. Bij de meeste mobiliteitshulpmiddelen kan de verstrekker nog aanpassingen doen om het toestel nog meer af te stemmen op wat u nodig hebt.

Bedrag

Terugbetaling sinds 1 januari 2019

De Vlaamse Sociale Bescherming zorgt ervoor dat een mobiliteitshulpmiddel voor iedereen betaalbaar is. Ze vergoedt:

 • een vast bedrag voor een mobiliteitshulpmiddel dat u koopt. Dat bedrag is afhankelijk van het type hulpmiddel. U kunt altijd kiezen voor een hulpmiddel dat volledig door dat bedrag gedekt wordt,
 • de volledige huurprijs als u een mobiliteitshulpmiddel huurt,
 • een bedrag voor de kosten van onderhoud en herstellingen: Hoeveel het onderhoudsbudget bedraagt, hangt af van het mobiliteitshulpmiddel en uw medische toestand. Doorgaans volstaat het onderhoudsbudget voor de gangbare onderhoudsbeurten en herstellingen. Iedere verstrekker kan u vertellen hoeveel er nog rest van uw onderhoudsbudget. Ook uw zorgkas kan nagaan hoeveel budget er nog op uw teller staat.

U betaalt zelf:

 • mogelijk een supplement voor bepaalde duurdere producten of uitvoeringen van een mobiliteitshulpmiddel,
 • de meerprijs als u voor een geavanceerder hulpmiddel kiest dan waarvoor u in aanmerking komt,
 • voor aanpassingen aan uw hulpmiddel waarvoor u niet in aanmerking komt of die niet vergoedbaar zijn,
 • voor kosten voor onderhoud en herstellingen boven uw vast bedrag,
 • de eventuele aankoop van meerdere mobiliteitshulpmiddelen,
 • eventueel een waarborg, transportkosten en schade bij verhuur.