Voorwaarden

U kunt zich als private verhuurder aansluiten bij het huurgarantiefonds als u aan volgende voorwaarden voldoet:

Procedure

U kunt zich als verhuurder online aansluiten bij het huurgarantiefonds (opent in nieuw venster) of u print het formulier (opent in nieuw venster) af en stuurt het op met de post.

U kunt als verhuurder een tegemoetkoming van het fonds krijgen als de huurder minimaal 3 maanden huurachterstal heeft en nalaat om zijn afbetalingsplan, opgelegd door een vrederechter, na te komen.

Het huurgarantiefonds kan éénmalig en maximaal 3 maanden huur bijpassen, met een plafond van 2.776 euro.

Bedrag

Aansluiten bij het huurgarantiefonds kost éénmalig 82 euro per huurcontract.

Na de stopzetting van het huurgarantiefonds wordt de aansluitingsvergoeding terugbetaald aan de verhuurder, voor zover de huurovereenkomst waarvoor de verhuurder zich heeft aangesloten nog lopende is. De aansluitingsvergoeding wordt ten laatste op 31 augustus 2020 terugbetaald.

Meer info