Procedure

U kunt zich niet langer aansluiten bij het Huurgarantiefonds.

U kunt als verhuurder wel nog een tegemoetkoming van het fonds aanvragen:

  • als u al aangesloten bent bij het huurgarantiefonds
  • als de huurder minimaal 3 maanden huurachterstal heeft en nalaat om het afbetalingsplan, opgelegd door een vrederechter, na te komen
  • als u vóór 1 juni 2020 het huurgarantiefonds op de hoogte stelt van de vordering bij de vrederechter tot ontbinding van de huurovereenkomst en tot uithuiszetting
  • voor zover is voldaan aan de overige voorwaarden.

Het huurgarantiefonds kan éénmalig en maximaal 3 maanden huur bijpassen, met een plafond van 2.776 euro.

Bedrag

Na de stopzetting van het huurgarantiefonds wordt de aansluitingsvergoeding van 82 euro per huurcontract terugbetaald aan de verhuurder, voor zover de huurovereenkomst waarvoor de verhuurder zich heeft aangesloten nog lopende is. De aansluitingsvergoeding wordt ten laatste op 31 augustus 2020 terugbetaald.

Meer info

Contact

Huurgarantiefonds
Havenlaan 88 bus 40
1000 Brussel
Tel: 02 553 19 10
Mail: huurgarantiefonds.wonen@vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie)