Voor hun ICT-voorzieningen kunnen de Vlaamse overheidsdiensten en de kabinetten van de Vlaamse Regering gebruik maken van gemeenschappelijke ICT-oplossingen ((opent in nieuw venster)). De Vlaamse overheid zet in op een gemeenschappelijke ICT-infrastructuur en een gemeenschappelijk strategisch ICT-veiligheidsbeleid voor verschillende platformen, met het oog op maximale efficiëntie, beheersbaarheid, beveiliging en kostenbesparing.

Voor de ondersteuning van haar ICT-behoeften heeft de Vlaamse overheid een gemeenschappelijk aanbod aan diensten. Het gemeenschappelijk ICT-dienstverleningsaanbod is opgedeeld in aparte raamovereenkomsten. De contracten worden van bij de start ook opengesteld naar de lokale en provinciale besturen.