Gedaan met laden. U bevindt zich op: Impulssubsidie voor projecten in de Vlaamse Rand

Impulssubsidie voor projecten in de Vlaamse Rand

Om het Vlaamse Randbeleid een nieuwe dynamiek te geven reikt de Vlaamse overheid impulssubsidies uit aan beleidsondersteunende projecten van verenigingen in de 19 Vlaamse randgemeenten rond Brussel.

Voorwaarden

 • Uw vereniging heeft haar zetel in de Vlaamse Rand en organiseert een evenement in de Rand. Tot de Vlaamse Rand behoren de gemeenten Asse, Beersel, Dilbeek, Drogenbos, Grimbergen, Hoeilaart, Kraainem, Linkebeek, Machelen, Meise, Merchtem, Overijse, Sint-Genesius-Rode, Sint-Pieters-Leeuw, Tervuren, Vilvoorde, Wemmel, Wezembeek-Oppem en Zaventem.
 • Uw project of idee moet een duidelijk verschil maken bij het versterken van het Vlaamse en groene karakter van de regio.
 • Het Nederlands is de voertaal tijdens het evenement en in de begeleidende publicaties. Organiseert u een meertalige activiteit, dan staat het Nederlands voorop.
 • Het evenement staat open voor iedereen.
 • In uw promotie- en informatiemateriaal gebruikt u het logo van de Vlaamse overheid.

Procedure

De impulssubsidies worden 3 keer per jaar toegekend. U moet het ingevulde aanvraagformulier Impulssubsidie met de gevraagde bewijsstukken indienen ten laatste op:

 • 1 februari
 • 1 mei
 • of 1 oktober.

U vindt het aanvraagformulier op de website van de Vlaamse Rand. Bij het formulier moet u een begroting toevoegen met een raming van alle inkomsten en uitgaven, alsook van de subsidies die u bij andere instanties voor uw project hebt aangevraagd.

Het ingevulde formulier en de nodige bewijsstukken moet u opsturen naar de cel Coördinatie Vlaamse Rand van de Vlaamse overheid, via post of e-mail (rand@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie)). U moet uw subsidieaanvraag minstens 2 maanden indienen voordat uw activiteit plaatsheeft of van start gaat.

Een jury beslist welke projecten in aanmerking komen voor het ontvangen van impulssubsidies.

Financieel voordeel

De jury bepaalt, naargelang het project:

 • hoeveel de betoelaging bedraagt
 • welke kosten in aanmerking komen voor subsidie
 • hoe de uitbetaling verloopt (bv. aantal schijven).

Regelgeving

Jaarlijks uitgavendecreet