Back to overview

Actualisatie van de Biologische Waarderingskaart en Natura 2000 Habitatkaart langs de Leie ter hoogte van Kortrijk

De Vlaamse Waterweg nv plant inrichtingswerken langs de Leie. De werken kaderen in het Europese waterwegenprogramma Seine-Schelde. Het doel is om de binnenvaartverbinding voor container- en duwvaartschepen te ontwikkelen in het Seine- en het Scheldebekken. Langs het pand 160 van de Leie, van sluis Harelbeke tot sluis Menen, worden mogelijke locaties voor inrichtingswerken langs de bermen onderzocht. Om de impact op ecologische waarden in beeld te brengen is een recente kartering (BWK- en habitattypologie) gewenst. Het projectgebied is in mei 2021 opnieuw gekarteerd. Deze actualisatie wordt onder de vorm van dit advies gepubliceerd.

Details

Type Advices of the Research Institute for Nature and Forest
Category Research
Language Dutch
Bibtex

@book{ccf56c44-4a3b-4d82-b134-5e5dcc4edaeb, title = "Actualisatie van de Biologische Waarderingskaart en Natura 2000 Habitatkaart langs de Leie ter hoogte van Kortrijk", author = "Steven De Saeger and Andy Van Kerckvoorde", year = "2021", doi = "", language = "Dutch", series = "", publisher = "", number = "", address = "België", }