Back to overview

Actualisatie van de Biologische Waarderingskaart en Natura 2000 Habitatkaart omgeving Walenbos en Tieltse Motte

Voor de opmaak van een beheerplan voor de natuurreservaten ‘Walenbos’ en ‘Tieltse Motte’ is een recente kartering (BWK- en habitattypologie) gewenst. Het gebied overlapt met het Habitatrichtlijngebied ‘Valleien van de Winge en de Motte met valleihellingen’ (BE2400012). Het gaat over de deelgebieden ‘Wingevallei, Troostembergbos, Walenbos, Lozenhoek, Horst, Hagelandse Vallei, Dunbergbroek, Kloosterbroek, Chartreuzenbos, Speelberg, Kapellebos, Sint-Martinus’ (BE2400024-1) en ‘Vallei van de Tieltse Motte, Ralisbroek, Bleuken, Osseberg’ (BE2400024-6). Een klein deel ervan is in 2020 en 2021 opnieuw gekarteerd. Deze kartering gebeurde i.k.v. de INBO-opdracht voor het doorlopend actualiseren van de Natura 2000 Habitatkaart en BWK. Via dit advies worden deze recente actualisaties gepubliceerd.

Details

Type Advices of the Research Institute for Nature and Forest
Category Research
Language Dutch
Bibtex

@book{928f4c56-9620-4a0b-815b-2dbf9e2f788e, title = "Actualisatie van de Biologische Waarderingskaart en Natura 2000 Habitatkaart omgeving Walenbos en Tieltse Motte", author = "Steven De Saeger", year = "2022", doi = "", language = "Dutch", series = "", publisher = "", number = "", address = "België", }