Back to overview

Actualisatie van de Biologische Waarderingskaart en Natura 2000 Habitatkaart van de Aa-vallei in Oud-Turnhout

In de vallei van de Aa in Oud-Turnhout wordt een overstromingsgebied ingericht. Om het luik rond water en natuur verder uit te werken in het Ruimtelijk Uitvoeringsplan is een recente kartering (BWK- en habitattypologie) gewenst. Het gebied is gelegen binnen het Vogelrichtlijngebied ‘Arendonk, Merksplas, Oud-Turnhout, Ravels en Turnhout’ (BE2101538) en overlapt een klein deel met het Habitatrichtlijngebied ‘Vennen, heiden en moerassen rond Turnhout’ (BE2100024), meer bepaald met deelgebied 1 (Landschap de Liereman - De Korhaan). Het gebied is grotendeels in 2020-2021 opnieuw gekarteerd. Deze kartering gebeurde in het kader van de INBO-opdracht voor het doorlopend actualiseren van de Natura 2000 Habitatkaart en BWK. Onder de vorm van dit advies wordt de recente actualisatie gepubliceerd.

Details

Type Advices of the Research Institute for Nature and Forest
Category Research
Language Dutch
Bibtex

@book{6ea4b848-c04a-4b3b-a17d-13179b5819ed, title = "Actualisatie van de Biologische Waarderingskaart en Natura 2000 Habitatkaart van de Aa-vallei in Oud-Turnhout", author = "Steven De Saeger", year = "2021", doi = "", language = "Dutch", series = "", publisher = "", number = "", address = "België", }