Back to overview

Actualisatie van de Biologische Waarderingskaart en Natura 2000 Habitatkaart van de kleiputten in Ramsel (Herselt)

In Ramsel (Herselt) liggen twee voormalige kleiputten die zich spontaan ontwikkeld hebben na stopzetting van de ontginning. Om inzicht te krijgen in de ‘ontwikkelbaarheid’ van dit voormalig ontginningscomplex (plassen en oevers) wil het Agentschap Natuur en Bos (ANB) de actuele natuurwaarden beter kennen. Het projectgebied is eind juli 2021 gebiedsdekkend gekarteerd. Begin september zijn de ontginningsplassen meer in detail onderzocht en werden ter plekke enkele waterkwaliteitsparameters bepaald. Onder de vorm van dit advies worden de actualisatie van de BWK en Natura 2000 Habitatkaart gepubliceerd.

Details

Type Advices of the Research Institute for Nature and Forest
Category Research
Language Dutch
Bibtex

@book{3dda434e-8e0f-454e-b711-2747e702c812, title = "Actualisatie van de Biologische Waarderingskaart en Natura 2000 Habitatkaart van de kleiputten in Ramsel (Herselt)", author = "Steven De Saeger and Jo Packet", year = "2021", doi = "", language = "Dutch", series = "", publisher = "", number = "", address = "België", }