Natura 2000 - Andere wetenschappelijke instrumenten voor beleid en beheer

Bijdragen aan Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) en Passende Beoordeling

De Programmatische Aanpak Stikstofdepositie (PAS) voorziet onder meer in het remediëren van de effecten van stikstofdepositie op beschermde natuur door een PAS-herstelbeheer.

Het INBO:

In functie van de PAS en het Platform Passende Beoordeling heeft het INBO in de periode 2015 - 2019 diverse onderzoeken, samengevat in een rapport, uitgevoerd.

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}