Natura 2000 - Andere wetenschappelijke instrumenten voor beleid en beheer

Habitattypische soorten

Habitattypische soorten zijn planten en dieren die in sterke mate gebonden zijn aan een bepaald habitattype. Ze worden gebruikt bij de beoordeling van de regionale staat van instandhouding van dat habitattype in het kader van de 6-jaarlijkse rapportage aan de EU. De status van de habitattypische soorten wordt op Vlaams niveau beoordeeld aan de hand van Rode Lijsten.

Het INBO selecteerde habitattypische soorten voor alle in Vlaanderen voorkomende habitattypen:


>> Volledige publicatielijst

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}