Nieuws

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief september 2020

Exotenaanpak in Vlaamse bossen

Uit een Europese studie blijkt dat Vlaanderen wat betreft de beperkingen op het gebruik van uitheemse boomsoorten tot de strengste regio’s van Europa behoort. Er zijn ook grote verschillen en inconsistenties in de Europese omgang met uitheemse soorten in bossen.

Ecohydrologische gebiedsbeschrijvingen voor natuurgebieden in het kader van PAS

Het INBO publiceerde een reeks ecohydrologische gebiedsbeschrijvingen die inspirerend kunnen werken voor gebiedsbeheerders en beleidsmakers. Op het einde van elke ecohydrologische gebiedsbeschrijving staan expliciet en kort de gebiedsspecifieke knelpunten relevant in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof opgelijst.

Indicator in de kijker: Aantal actieve jagers

De indicator "aantal actieve jagers" toont de evolutie van het aantal in Vlaanderen actieve jagers aan de hand van het aantal jachtverloven en jachtvergunningen dat jaarlijks voor een jachtseizoen afgeleverd wordt.

Watercrassula ... lijden of leiden?

Omdat de invasieve watercrassula erg moeilijk te bestrijden is, hebben veel beheerders de hoop al opgegeven. Op verzoek van de Vlaamse Landmaatschappij en Natuur en Bos bundelden we de huidige kennis in een nieuw rapport.

Verken de kosten van ecologisch groenbeheer

De gratis online rekentool ‘Kostenverkenner ecologisch groenbeheer’ of kortweg Beheerkostenverkenner is een hulpmiddel om de kosten van ecologisch groenbeheer op bedrijfsterreinen te verkennen en te vergelijken met deze van traditioneel groenbeheer.

App voor het herkennen en waarnemen van lieveheersbeestjes

De European Ladybird Survey heeft een smartphone-applicatie ontwikkeld voor het herkennen en waarnemen van Europese lieveheersbeestjes. Het doel van de app is om waarnemingen te verzamelen en het publiek bewust te maken van de diversiteit aan soorten.

Advies over het belang van een watercaptatieverbod in ecologisch zeer kwetsbare kleine beken en bronbeken

Watercaptatie in droogteperiodes zoals de meest recente zomers kan in ecologisch zeer kwetsbare kleine beken en bronbeken een grote ecologische impact hebben.