Nieuwsbrief 052020

“R” helpt om automatisch de habitatkwaliteit van Natura 2000-habitattypes te bepalen

Het bepalen van de kwaliteit van Natura 2000-habitattypes is een belangrijk onderdeel van de opvolging van onder andere hun toestand, de effecten van beheermaatregelen of de impact van vervuiling.  Om de habitatkwaliteit op een uniforme manier te bepalen, stelde het INBO voor elk Natura 2000-habitattype regels op. De werkwijze is vooral gebaseerd op het voorkomen van plantensoorten zoals beschreven in het rapport Ontwikkeling van criteria voor de beoordeling van de lokale staat van instandhouding van de Natura 2000 habitattypen. Versie 2.0.

Omdat de habitatkwaliteit op zeer veel locaties bepaald wordt en een ‘manuele’ verwerking van de gegevens veel tijd vraagt, zochten we naar een efficiënte manier om de gegevens te verwerken. We ontwikkelden daarom een tool (een ‘package’) in de programmeertaal R die veel van onze onderzoekers sowieso gebruiken voor de verwerking van hun gegevens. Het bepalen van de habitatkwaliteit kan daardoor geautomatiseerd gebeuren, sneller en met minder risico op fouten.

Om ook onderzoekers buiten het INBO de kans te geven om deze tool te gebruiken, is ze online beschikbaar en vergezeld van uitgebreide documentatie en handleidingen.

Els Lommelen

Meer lezen? Els Lommelen, Patrik Oosterlynck, Gert Van Spaendonk, Hans Van Calster, Martine Van Hove and Toon Westra (2020). LSVI: Rekenmodule Lokale Staat Van Instandhouding van habitattypen. R package version 0.1.0.

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}