Nieuwsbrief December 2021

Kleine Vlaanderen toch van groot belang voor het behoud van Europese habitattypen

Vlaanderen beslaat slechts ongeveer 2% van de oppervlakte van de Europese Atlantische regio. Toch komen enkele habitats er relatief veel meer voor dan in andere Europese gebieden.

Als we de Vlaamse cijfers vergelijken met deze van de andere EU-landen, blijkt dat Vlaanderen voor drie Europees beschermde habitattypes een bijzondere verantwoordelijkheid heeft:

  • droge heide op landduinen (34 % van de oppervlakte in de Europese Atlantische regio)
  • open grasland op landduinen (12 %)
  • oude eiken-berkenbossen (9 %)

De grootste oppervlakte ervan ligt binnen de Habitatrichtlijngebieden van de militaire domeinen van Leopoldsburg en Houthalen.

Beide biotopen op landduinen liggen in Vlaanderen grotendeels binnen de afgebakende Habitatrichtlijngebieden. Ruim de helft van de oude eiken-berkenbossen ligt erbuiten. Dit verschil heeft gevolgen voor de te nemen instandhoudingsmaatregelen.

Er zijn nog andere habitattypen waarvoor Vlaanderen belangrijk is, zoals het Schelde-estuarium, de kalkrijke heischrale graslanden en de bekende hyacintenbossen.

De Habitatrichtlijn heeft tot doel bij te dragen aan het behoud en herstel van de natuurlijke habitats en soorten in Europa. Deze berekeningen helpen om prioriteiten te bepalen in het Vlaamse Natura 2000 programma.

Steven De Saeger & Patrik Oosterlynck

Meer lezen?

Beeld boven: Landduinen in Helchteren (foto INBO)

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}