Nieuwsbrief Juli 2024

DNA-databank zorgt voor traceerbaarheid van bosplantsoen over de hele productieketen

De Europese Bosstrategie 2030 legt de focus op klimaatbestendig bosbeheer. De keuze van het juiste plantmateriaal bij bebossing is hierbij essentieel: gebruik de geschikte boomsoorten met de juiste herkomst. Een brede genetische basis vergroot de kans dat bomen goed aangepast zijn aan huidige en toekomstige klimaatomstandigheden. Maar hoe weet je wat je plant?

In opdracht van het ANB creëerde het INBO, samen met het Agentschap Landbouw en Visserij en de boomkwekerijsector, een DNA-databank. Die maakt over de hele productieketen de traceerbaarheid en transparantie mogelijk van bosplantsoen van autochtone herkomst met het label 'Plant van hier'. Het is een van de eerste DNA-databanken in Europa voor certificering en tracering van bosplantsoen.

De databank bevat profielen van 9 boom- en struiksoorten van autochtone herkomst, afkomstig uit 25 erkende zaadboomgaarden. De databank zal in de toekomst verder worden uitgebreid.

Daarnaast biedt de databank inzicht in de genetische diversiteit binnen zaadboomgaarden. Het is daarom ook een waardevol hulpmiddel voor het beheren van die zaadboomgaarden en het behoud van genetische diversiteit.

Annelore De Ro, Pieter De Frenne, Hannes Wilms, Leen Verschaeve, An Van Breusegem, Sabrina Neyrinck, Kristine Vander Mijnsbrugge, An Vanden Broeck

Meer lezen: De Ro et al. (2024). A genetic database as a tool to provide proof of origin of autochthonous forest reproductive material. Book of abstract, p9. Seed Orchards Conference 20-24 May 2024 – Brasov, Romania

Beeld boven: Yves Adams (Vildaphoto)

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}