Nieuwsbrief Juli 2024

RAMSAR secretaris-generaal bezoekt Brussel: wetlands in de kijker

In het kader van het Belgisch Voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie faciliteerde het INBO, samen met ANB en het Departement Omgeving, het bezoek aan Brussel van de secretaris-generaal van de Ramsar Convention on Wetlands, Dr. Musonda Mumba.

Dit bezoek (18-19 juni) omvatte een netwerkevenement samen met internationale partnerorganisaties zoals IUCN, Wetlands International, WWF en The Nature Conservancy. Deze organisaties spelen een cruciale rol bij het uitvoeren van de doelstellingen van de conventie: ze leveren wetenschappelijke expertise en capaciteit op lokaal, nationaal en internationaal niveau. Het evenement bood ook een uitstekende gelegenheid om de inspanningen die Vlaanderen levert in het kader van de Blue Deal te benadrukken, onze wetenschappelijke expertise in de kijker te zetten, en de rol die INBO speelt als nationaal knooppunt van de conventie, en in de monitoring en rapportering.

Daarnaast faciliteerde het INBO ook een uitwisseling tussen de vertegenwoordigers van de betrokken ministeries van de EU-landen en Dr. Mumba, om het belang van samenwerking en kennisdeling in wetland-beheer te bespreken.

Het bezoek volgde op de 63e vergadering van het Ramsar Standing Committee (3-7 Juni, Zwitserland), waar het INBO, het ANB en de Service Public de Wallonie eveneens de krachten bundelden om de opvolging van de Conventie te verzekeren, en de voorbereidingen te treffen voor de 15e Conference of the Parties die in juli 2025 zal plaatsvinden.

Hilde Eggermont

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}