Nieuwsbrief mei 2021

Een referentiekader voor de standplaats van Natura 2000-habitattypes in gunstige toestand

Vlaanderen is verplicht om bepaalde vegetaties, de zogenaamde Natura 2000-habitattypes, in een gunstige toestand te houden of te brengen, maar verschillende milieudrukken bemoeilijken dat. Om te helpen bepalen wanneer een toestand gunstig is, onderzocht INBO criteria waaraan de standplaats van die habitattypes moet voldoen.

De standplaats van een habitattype bestaat uit een aantal componenten zoals atmosfeer, bodem, grond- en oppervlaktewater. We hebben milieuvariabelen gekozen voor bodem, grondwater en oppervlaktewater die gekoppeld zijn aan een milieudruk waarvoor het habitattype gevoelig is. De gemiddelde laagste grondwaterstand is zo’n variabele als we grondwaterstanden bekijken van de standplaats in relatie tot droogte. Vervolgens bepaalden we voor elk van die milieuvariabelen een bereik van meetwaarden waarbinnen we aannemen dat de toestand gunstig is. Dat noemen we een gunstig abiotisch bereik.

De berekening van de gunstige abiotische bereiken baseerden we zoveel mogelijk op eigen data. Als er onvoldoende veldgegevens beschikbaar waren, deden we een beroep op literatuurgegevens. Dit kon alleen wanneer de onderzoeksvoorwaarden aan de basis van deze publicaties voldoende vergelijkbaar waren met de situatie in Vlaanderen.

Dit overzicht met gunstige abiotische bereiken kan gebruikt worden als referentiekader, bijvoorbeeld bij het uitwerken van beheer- en herstelprojecten of bij het opzetten van meetnetten. Het overzicht is niet rechtstreeks bruikbaar voor de beoordeling van mogelijke effecten van projecten bij aanvragen van vergunningen. Daarvoor is nog een praktische vertaling nodig.

Maud Raman, Hans Van Calster, Cécile Herr, Jan Wouters

Meer lezen: Van Calster, H., Cools, N., De Keersmaeker, L., Denys, L., Herr, C., Leyssen, A., ... Raman, M. (2020). Gunstige abiotische bereiken voor vegetatietypes in Vlaanderen. (Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; Nr. 44). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. https://doi.org/10.21436/inbor.19362510

(Foto boven: Ketenisseschor - Yves Adams/Vildaphoto)

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}