Nieuwsbrief mei 2022

Eerste resultaten van de dagvlindermeetnetten: heel wat soorten gaan sterk achteruit

Via de soortenmeetnetten (meetnetten.be) willen het INBO, Natuur en Bos en Natuurpunt Studie betrouwbare informatie verzamelen over prioritaire soorten in Vlaanderen. Deze meetnetten bestaan uit een aantal vaste locaties, specifiek gekozen voor elke soort. Op deze plaatsen voeren vrijwilligers tellingen uit op een gestandaardiseerde manier. Hoe de tellingen uitgevoerd moeten worden, ligt vast in wetenschappelijk onderbouwde protocollen.

De eerste resultaten van de dagvlindermeetnetten zijn jammer genoeg voor de meeste soorten niet zo positief. In de periode 2016 - 2021 zien we:

  • een sterke afname van de argusvlinder, het bruin dikkopje, de grote weerschijnvlinder, de kommavlinder en de heivlinder: voor al deze soorten dalen de aantallen met meer dan 50%
  • een afname van de aardbeivlinder en het gentiaanblauwtje

Gelukkig zijn er ook dagvlinders die het goed doen. We zien:

  • een toename van het oranje zandoogje
  • een mogelijke toename van de veldparelmoervlinder

Deze trends komen in grote lijnen overeen met de resultaten van de Nederlandse dagvlindermeetnetten. De belangrijkste oorzaken van de afnemende aantallen zijn vermoedelijk de recente droge zomers en te hoge stikstofdepositie.

Voor de bruine eikenpage, het klaverblauwtje en de moerasparelmoervlinder is de trend nog onzeker. We zullen dit over enkele jaren beter kunnen inschatten.

Toon Westra, Dirk Maes, Sam Van de Poel en Thierry Onkelinx

Meer lezen: Westra, T., Maes, D., Van de Poel, S. en Onkelinx, T. (2022). Resultaten van de dagvlindermeetnetten in Vlaanderen. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2022 (1). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel. DOI: doi.org/10.21436/inbor.70771847

Beeld boven: Bruin dikkopje (foto Valérie Goethals, INBO)

 

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}