Nieuwsbrief mei 2022

Ga mee op invasieve-soorten-safari

Geïnspireerd door de City Nature Challenge, organiseert de COST actie AlienCSI een bioblitz: op zo kort mogelijke tijd verzamelen de deelnemers zoveel mogelijk soorten of waarnemingen van soorten. Een bioblitz wil mensen bewust maken over biodiversiteit in hun omgeving. AlienCSI is een Europees samenwerkingsverband dat de kennis en het bewustzijn rond invasieve soorten via burgerwetenschap wil vergroten.

De AlienCSI bioblitz (20-22 mei 2022) is een driedaags Europees evenement. Overal in Europa gaan bioblitzen door in Natura-2000 of andere beschermde natuurgebieden, met de bedoeling zoveel mogelijk invasieve soorten te rapporteren. Het evenement wil mensen betrekken bij het documenteren van invasieve soorten en zo tonen dat iedereen een rol kan opnemen bij de monitoring ervan. De deelnemers zullen hierdoor ook beter de impact van dergelijke soorten op de natuur begrijpen. De verzamelde gegevens zullen open gepubliceerd worden op GBIF, een databank met waarnemingen van alle soorten in de wereld. De gegevens zijn ook direct relevant voor het uitvoeren van natuurbeheer.

In België hebben twee AlienCSI bioblitzen plaats:

  • Op zaterdag 21 mei in het Westhoekreservaat. Hier zullen we zoveel mogelijk exotische planten karteren. Het LIFE DUNIAS project zal deze planten daarna verwijderen om de kenmerkende duinnatuur te herstellen. Voor deze bioblitz kan je inschrijven op de INBO website.
  • Op zondag 22 mei organiseert Life RIPARIAS projectpartner Contrat de rivière Senne samen met LIFE Belini een bioblitz langs het oude kanaal Charleroi-Brussel, een groen-blauwe corridor in het stroomgebied van de Zenne

De AlienCSI bioblitzen werken samen met #HOMEsafari.

Tim Adriaens

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}