Nieuwsbrief September 2022

Indicator in de kijker: Oppervlakte beheerovereenkomsten met natuurdoelen

Landbouwers kunnen vrijwillig vijf jaar durende beheerovereenkomsten sluiten met de Vlaamse overheid om extra inspanningen te doen voor de natuur en het landschap. In die overeenkomsten staan maatregelen die verder gaan dan het naleven van wettelijke randvoorwaarden en bestaande regelgeving. Het gaat bijvoorbeeld over het aanleggen van bloemenranden die voedsel en bescherming bieden aan akkervogels, of het onderhoud van bomenrijen en houtkanten.

Deze indicator toont de evolutie van landbouwpercelen met natuurgerichte beheerovereenkomsten.

De oppervlakte beheerovereenkomsten met natuurdoelen blijft in 2021 en 2022 status quo of daalt zelfs een beetje ten opzichte van 2020. Dit komt allicht omdat het overgangsjaren zijn tussen het oude en het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van de Europese Unie. In de overgangsjaren worden niet alle beheerovereenkomsten waarvan de termijn van 5 jaar verstreken is, hernieuwd.

Lieve Vriens

>> Naar de indicator

Beeld boven: bloemrijke akkerrand (foto Yves Adams - Vildaphoto)

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}