Pers

Terug naar overzicht
Brussel

Oproep: Meld nesten van Aziatische hoornaar


De Aziatische hoornaar is afkomstig uit China en vormt een bedreiging voor honingbijen en inheemse bestuivers. Om de soort te monitoren en verspreiding tegen te gaan is het burgerwetenschapproject Vespa-Watch opgestart in samenwerking met INBO en Honeybee Valley in 2018. Op de website vespawatch.be kan je mogelijke waarnemingen van wespen en nesten melden. Vervolgens kan een opsporingsactie naar een nest worden opgestart door lokale vrijwilligers (de Vespawatchers). Na melding van een nest wordt een professionele, opgeleide verdelger aangeduid door het Vlaams Bijeninstituut (VBI).

Sinds de opstart van Vespa-Watch zijn in totaal al 359 nesten gemeld, waarvan 313 succesvol bestreden werden. De meeste nesten werden tot nu toe gemeld in West-Vlaanderen (148) en Oost-Vlaanderen (111), gevolgd door Vlaams-Brabant (68), Antwerpen (19) en Limburg (13), in lijn met de oostwaartse uitbreiding van de soort (cijfers van 12 november).

Dit jaar is het hoogste aantal nesten waargenomen tot nu toe (164), wat opvallend hoger is dan vorig jaar (120). Nu al is duidelijk dat de stijgende trend van nesten van de Aziatische hoornaar zich dit jaar doorzet ondanks het slechte weer in het voorjaar en de zomer. Het seizoen is ook nog niet afgelopen, dagelijks vliegen er nog koninginnen uit. Ze zoeken een schuilplaats om te overwinteren en starten met de opbouw van een nieuw nest in de lente. Nesten worden dus best verdelgd voor koninginnen kunnen uitvliegen.

Maar ook verlaten nesten leren ons veel over de verspreiding en de populatiedynamiek en het is dus zeer nuttig om ze ook te melden op de website.

>> Vespawatch website