Terug naar overzicht

Monitoring van de effecten van zeeboerderij Westdiep op de avifauna (EVINBO)

Details

Op 9 december 2020 kreeg Codevco V BV een milieuvergunning voor de installatie en exploitatie van een nearshore aquacultuurproject voor de kust van Nieuwpoort in Zone C, gelegen in Vogelrichtlijngebied.
De zeeboerderij wordt gefaseerd uitgebouwd in de periode 2021-2028. Uit de milieueffectenbeoordeling blijkt dat er mogelijk verstorende effecten kunnen zijn op zeevogels, en habitatverlies voor bepaalde soorten.
Via een monitoringprogramma onderzoeken we het aantrekkings- of vermijdingsgedrag van vogels, als gevolg van de exploitatie en het toegenomen scheepsverkeer.
Status In uitvoering
Effectieve start/einddatum 26/11/2021 - 31/12/2031

Teams

INBO Onderzoeksdomein(en)

  • Beschermde natuur

Tags

  • EVINBO
  • vogel
  • avifauna
  • vogelrichtlijn
  • vogels
  • EVINBO