Terug naar overzicht

Ondersteuning soortenbeschermingsplan (SBP) vleermuizen - BatConnect

Ingekorven vleermuizen (Rollin Verlinde - Vidaphoto)
Ingekorven vleermuizen (Rollin Verlinde - Vidaphoto)

Details

Het voorgestelde project geeft ondersteuning aan het Soortenbeschermingsplan (SBP) Vleermuizen. Hoofddoelen daarin zijn (1) het duurzaam beschermen van locaties waar grote concentraties vleermuizen overwinteren, (2) het bereikbaar maken (connectiviteit) van de omgeving, (3) de leefgebieden in kaart brengen.

Binnen het project zullen we samen met ANB methoden ontwikkelen voor een doordachte en wetenschappelijk onderbouwde opmaak van zoneringsplannen voor overwinteringsobjecten. Er zullen ook modellen ontworpen worden voor landschapsplanning en ontsnippering voor vleermuizen.
Status In uitvoering
Effectieve start/einddatum 07/01/2021 - 31/12/2022

Teams

Thematische Lijst

  • Beschermde natuur
  • Bos
  • Natuur & maatschappij