Terug naar overzicht

Ontwikkelen methodiek opmeten voedselbeschikbaarheid weidevogels

Kievit (foto Glenn Vermeersch)
Kievit (foto Glenn Vermeersch)

Details

In het soortbeschermingsprogramma (SBP) weidevogels wordt gesteld dat de sterke achteruitgang van de weidevogels in Vlaanderen veroorzaakt kan zijn door veranderingen in de beschikbaarheid van voedsel. Het is daarom belangrijk om een beter zicht te krijgen op de voedselbeschikbaarheid voor de weidevogels en de mogelijke oplossingen voor het probleem via inrichtings- en beheermaatregelen. Het doel van deze studie is het testen en ontwikkelen van een methodiek om zicht te krijgen op de voedselbeschikbaarheid voor weidevogels, zowel in en op de bodem, als in de vegetatie in de weidevogelgebieden in de rijkere polder en rivierbodems, en in de Kempen.
Status In uitvoering
Effectieve start/einddatum 01/05/2023 - 31/12/2023

Teams

INBO Onderzoeksdomein(en)

  • Beschermde natuur