Terug naar overzicht

Actualisatie van de Biologische Waarderingskaart en Natura 2000- Habitatkaart van Royal Latem Golfclub

Voor de opmaak van een beheerplan voor de Royal Latem Golfclub is een recente kartering (BWK- en habitattypologie) gewenst. Het gebied overlapt niet met een Habitat- of Vogelrichtlijngebied. Het gebied is in het najaar van 2023 geactualiseerd op basis van terreinkartering. Via dit advies wordt deze recente actualisatie gepubliceerd.

Details

Type Adviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Categorie Onderzoek
Taal Nederlands
Bibtex

@misc{799e39d0-3531-411a-8a91-45d515f90420,
title = "Actualisatie van de Biologische Waarderingskaart en Natura 2000- Habitatkaart van Royal Latem Golfclub",
abstract = "Voor de opmaak van een beheerplan voor de Royal Latem Golfclub is een recente kartering (BWK- en habitattypologie) gewenst. Het gebied overlapt niet met een Habitat- of Vogelrichtlijngebied. Het gebied is in het najaar van 2023 geactualiseerd op basis van terreinkartering. Via dit advies wordt deze recente actualisatie gepubliceerd.",
author = "Steven De Saeger and Frank Van Oost",
year = "2024",
month = mei,
day = "28",
doi = "",
language = "Nederlands",
publisher = "Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek",
address = "België,
type = "Other"
}