Terug naar overzicht

Advies over de afbakening van gebieden voor beheerovereenkomsten voor het bufferen van kwetsbare natuur

Voor de periode 2021-2027 wil de Vlaamse Landmaatschappij beheerovereenkomsten inzetten in afgebakende gebieden waar landbouwactiviteiten kunnen bijdragen aan de biodiversiteit, m.n. ter verbetering van het leefgebied van of de corridors voor landbouwgebonden faunasoorten, aan het in stand houden of ontwikkelen van botanisch waardevolle graslanden en KLE’s, en het creëren van buffers rond kwetsbare landschapselementen. Dit advies geeft aan hoe en o.b.v. welke criteria beheergebieden kunnen afgebakend worden voor de doelstelling ‘bufferen van kwetsbare, waardevolle natuur’. Voor vier types van verstoring worden een of meer opties voor afbakening voorgesteld en we berekenen tot hoeveel oppervlakte beheergebied iedere keuze leidt. Ten slotte geven we tips voor het beheer van de bufferzones.

Details

Type Adviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Categorie Onderzoek
Taal Nederlands
Bibtex

@book{eca09730-08e3-4bf6-ab1c-39332872efef, title = "Advies over de afbakening van gebieden voor beheerovereenkomsten voor het bufferen van kwetsbare natuur", author = "Myriam Dumortier and Peter Van Gossum and Luc De Keersmaeker and Steven De Saeger and Toon Spanhove and Kris Vandekerkhove and Jeroen Vanden Borre and Jeroen Van Wichelen and Carine Wils and Jan Wouters", year = "2021", doi = "", language = "Nederlands", series = "", publisher = "", number = "", address = "België", }