Terug naar overzicht

Advies over de beschikbaarheid van teeltmateriaal van zwarte populier, grauwe abeel en trilpopulier

Bosbeheerders zijn er zich steeds meer van bewust dat bosaanleg of bosuitbreiding best gebeurt met inheemse soorten, liefst van autochtone herkomst. De vraag naar dergelijk bosplantsoen neemt toe en boomkwekers willen zich ermee bevoorraden. Voor zwarte populier, grauwe abeel en trilpopulier is de beschikbaarheid van uitgangsmateriaal voor boomkwekers een structureel probleem. Het Agentschap Natuur & Bos wil weten hoe de bevoorrading van boomkwekers verbeterd kan worden. Dit advies geeft een overzicht van welke acties er al ondernomen zijn om de hoeveelheid uitgangsmateriaal te verhogen, hoe er nog meer aanbod gecreëerd kan worden en hoe deze soorten best vermeerderd worden. De kwekers kunnen het uitgangsmateriaal dan zelf vermeerderen onder bepaalde voorwaarden.

Details

Type Adviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Categorie Onderzoek
Taal Nederlands
Bibtex

@book{e313164d-f90f-46db-a35d-edb18bbe6123, title = "Advies over de beschikbaarheid van teeltmateriaal van zwarte populier, grauwe abeel en trilpopulier", author = "An Vanden Broeck and Kristine Vander Mijnsbrugge and Marijke Steenackers", year = "2022", doi = "", language = "Nederlands", series = "", publisher = "", number = "", address = "België", }