Terug naar overzicht

Advies over de toepassing van de Duitse drempelwaarde van 0,3 kg N/ha/jaar in Vlaanderen

Bij een passende beoordeling of MER kan voor de beoordeling van de impact van projecten of activiteiten tot de stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden een zgn. minimisdrempel gehanteerd worden. Onder deze drempel zouden betekenisvolle effecten met voldoende zekerheid uitgesloten zijn. In de praktijk wordt vaak de zgn. Duitse drempel van 0,3 kg N/ha/jaar gehanteerd. Het gebruik van die waarde wordt dan in algemene termen gemotiveerd. In dit advies lichten we de waarde en bruikbaarheid van de Duitse drempelwaarde toe. We bespreken o.a. de wetenschappelijk-ecologische onderbouwing en onder welke voorwaarden deze drempel toegepast wordt in Duitsland. Daarnaast becijferen we of activiteiten met een individuele stikstofimpact

Details

Type Adviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Categorie Onderzoek
Taal Nederlands
Bibtex

@book{1dbb9f67-0542-46d5-b868-b3aca05794fb, title = "Advies over de toepassing van de Duitse drempelwaarde van 0,3 kg N/ha/jaar in Vlaanderen", author = "Luc De Keersmaeker and Wouter Lefebvre and Felix Deutsch and Floris Vanderhaeghe and Gerald Louette", year = "2022", doi = "", language = "Nederlands", series = "", publisher = "", number = "", address = "België", }

Auteurs

Luc De Keersmaeker
Wouter Lefebvre
Felix Deutsch
Floris Vanderhaeghe
Gerald Louette