Studiedag Biodiversiteitsonderzoek op het snijvlak van beleid en maatschappij

Ik heb een poster

Wilt u graag uw eigen onderzoek voorstellen tijdens een postersessie, vul dan dit formulier in, graag voor 23 september 2024 . U ontvangt een bevestiging als uw onderzoek geselecteerd wordt.

Bedankt!

Wij hebben uw voorstel voor een poster ontvangen. We nemen later met u contact op. U ontvangt ook nog een email ter bevestiging.

Geef de hoofdlijnen en basisvragen van de studie/het project weer in maximum 300 woorden. Toon daarbij de relevantie aan voor deze studiedag.

Opgelet

  • {{validation.errorMessage}}